Widgets

Βούτσης: Η μεταμνημονιακή Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ταλιμπάν της Ορθοδοξίας - Δεν είμαστε λαός ορθόδοξος


Σχόλιο: Ὁμοιότητα φρασεολογίας μὲ τοὺς οἰκουμενιστὲς παρατηροῦμε! Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι σύμπτωση! Ἄραγε ποιὸς εἶναι ὁ μυστικὸς ἐνορχηστρωτὴς ποῦ τοὺς συντονίζει ὅλους; 

Στὴν ΕΡΤ φιλοξενήθηκε ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, Νίκος Βούτσης ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων ἐπιτέθηκε στὴ Νέα Δημοκρατία γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀσκεῖ ἀντιπολίτευση σημειώνοντας πὼς ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἀμηχανία, περνᾶ στὴν νευρικότητα καὶ φθάνει στὴν ἐξαλλοσύνη.


Ἀναλυτικὰ ὁ κ. Βούτσης ἀναφορικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἀριστείας ποὺ ἔχει προκύψει σημείωσε: «Ὅλοι ἔχουν ἐπίγνωση πὼς ὁ συναγωνισμὸς εἶναι μία ἔμφυτη καὶ δημιουργικὴ διαδικασία. Ἀλίμονο ἐὰν δημιουργοῦμε «σφραγίδες» γιὰ τὸν ἄριστο. Λέμε ὄχι στὶς σκιαμαχίες μέσα ἀπὸ ταμπέλες.

Ἡ ἀντιπολίτευση ποὺ ὑπῆρξε καὶ γιὰ τοὺς 3 ὑπουργοὺς παιδείας ἦταν πολεμική. Μιλᾶμε γιὰ πολιτικὴ ἀντιπαράθεση σὲ λεπτὰ ζητήματα ποὺ δὲν πρέπει νὰ παίρνουν τέτοιες διαστάσεις. Ἡ ἐποχὴ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι βαθύτατα συντηρητική. Ἡ μεταμνημονιακὴ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ βασίζεται σὲ ἀτζέντα «Ἑλλὰς Ἑλλήνων χριστιανῶν» οὔτε «Πατρίς, θρησκεία, οἰκογένεια». Δὲν εἴμαστε λαὸς ὀρθόδοξος. Ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση εἶναι γιὰ κάθε ἄνθρωπο κάτι ἰδιαίτερο. Εἴμαστε ἕνα σύγχρονο κράτος καὶ ὄχι «ταλιμπάν τῆς Ὀρθοδοξίας». Οἱ παραδόσεις σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ κρατοῦνται ὅσο τὶς κρατάει ἡ ἐποχή τους».

Ἀναφορικὰ μὲ τὶς μαθητικὲς παρελάσεις σημείωσε: «δὲν πιστεύω πὼς εἶναι ὅτι καλύτερο. Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ δὲν συμβαίνει πουθενὰ στὴν Εὐρώπη. Πιστεύω πὼς καὶ σὲ αὐτὸ τὸ θέμα θὰ πρέπει νὰ ξεκινήσει ἕνας οὐσιαστικὸς διάλογος. Δὲν τὸ θεωρῶ μεῖζον γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία σήμερα».

Ἀναφερόμενος στὰ ζητήματα τῆς Παιδείας ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τόνισε «εἴμαστε ἡ μόνη χώρα στὴν Εὐρώπη ποὺ ἔχουμε ὡς καθεστὼς τὸ φροντιστήριο καὶ δὲν φαίνεται νὰ μᾶς συνταράσσει τὸ συγκεκριμένο ζήτημα. Ἡ Παιδεία εἶναι ἐξαιρετικὰ εὐαίσθητη ὑπόθεση. Πρέπει νὰ ὑπάρξει ἐπιτέλους οὐσιαστικὴ συζήτηση γιὰ τὴν Παιδεία καὶ γιὰ τῆς Πανελλαδικὲς ἐξετάσεις ἀλλὰ καὶ γενικότερα γιὰ τὶς δομὲς ὅπως τὸ Λύκειο».

Σὲ ἐρώτηση ἀναφορικὰ μὲ τὴν παρέμβασή του στὶς ἐπιθέσεις τοῦ Ρουβίκωνα ὁ κ. Βούτσης σημείωσε: «ἡ εἴσοδος στὸν περιβάλλοντα χῶρο τῆς Βουλῆς δὲν εἶναι μία ἐνέργεια ποὺ γίνεται κάθε ἡμέρα. Ἔχει γίνει πολλὲς φορὲς στὴ Βουλὴ καὶ ὀρθῶς συνελήφθησαν. Στὸ παρελθὸν τῆς Βουλῆς δὲν ὑπῆρξε καμία σύλληψη καὶ τιμωρία καὶ στὴν ἐπιστολή μου πρὸς τὸν κ. Μητσοτάκη ὑπενθύμισα τέτοιες στιγμές. Στόχος εἶναι ἡ πρόληψη καὶ ἀποσόβηση. Μετὰ τὴν καταγραφὴ καὶ τὴν διασταύρωση τῶν στοιχείων ὅσων μετέχουν ἡ κατάληψη εἶναι πάντα ἡ ἴδια. Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς στὸ μέλλον ἂν ὑπάρξουν στιγμὲς βίαιες πὼς δὲν θὰ ὑπάρξουν περαιτέρω μέτρα. Τὸ ὅτι ὑπῆρξαν ἔξαλλες καὶ κυνικὲς δηλώσεις ἀπὸ μέλη τῆς ΝΔ παραπέμπει σὲ μία ἀντιπολίτευση ποὺ ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἀμηχανία, περνᾶ στὴν νευρικότητα καὶ φθάνει στὴν ἐξαλλοσύνη. Ρωτῆστε τὴ Νέα Δημοκρατία γιὰ τὸ τί συνέβη μὲ τὸν Ρουβίκωνα. Ἔχουν δικαίωμα νὰ φτιάχνουν ἀτζέντα ἀκόμη καὶ γιὰ ψηφοθηρία ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς».

Σὲ ἐρώτηση γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχουν περιθώρια συνεργασιῶν μὲ τὸν χῶρο τῆς κεντροαριστερᾶς ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς σημείωσε πὼς «σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη ὑπάρχουν πολὺ ἐνδιαφέρουσες ἐξελίξεις εἴτε μιλᾶμε γιὰ κυβερνητικὰ σχήματα εἴτε γιὰ ἀντιπολιτευτικά. Ἐμεῖς θέλουμε αὐτὸ τὸ τοπίο νὰ ἀποτυπωθεῖ ὁπωσδήποτε στὶς μέλλουσες ἐξελίξεις γιὰ τὴ χώρα γιατί πιστεύουμε πὼς βγαίνοντας ἀπὸ τὴν ἐπιτήρηση θὰ εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο νὰ ὑπάρξει μία σύγκλιση δυνάμεων».

Σὲ ἐρώτηση γιὰ τὸ ἐὰν ἡ κυβέρνηση χρειάζεται ἀνασχηματισμὸ ὁ κ. Βούτσης σημείωσε πὼς δὲν πιστεύει πὼς ὑπάρχει σήμερα ἀνάγκη γιὰ ἀλλαγὴ προσώπων. «Χρειάζεται ἕνας πολὺ καλύτερος συντονισμὸς καὶ στὸ πεδίο τῆς καθημερινότητας καὶ μία συνειδητοποίηση καὶ ἕνα συμμάζεμα καὶ στὸ πεδίο τῆς ταχύτητας. Δὲν συμφωνῶ ἃς ποῦμε μὲ τὴν μὴ ἀξιολόγηση τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων».

Ἀναφορικὰ μὲ τὴν 3η ἀξιολόγηση ὁ κ. Βούτης σημείωσε: «ἡ γενικὴ ἐκτίμηση εἶναι πὼς θὰ εἶναι μία σύντομη διαδικασία. Κρατάω μία μικρὴ ἐπιφύλαξη γιὰ τὸ κατὰ πόσο θὰ συμβεῖ αὐτό. Εἶναι καλύτερα νὰ κάνει τὰ βήματά της ἡ πραγματικὴ οἰκονομία χωρὶς νὰ περιμένει τὴν 3η ἀξιολόγηση. Ἐφ’ ὅσων πάει καλὰ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία εἶναι πάντοτε στὸ τραπέζι νὰ ὑπάρξει ἐπαναδιαπραγμάτευση γιὰ τὰ ὑψηλὰ πλεονάσματα. Κατὰ τὴ γνώμη μου θὰ πρέπει νὰ ἐργαστοῦμε πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ 2787431185321984306

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

SOCIAL

ΤΩΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Widget by:Blogger Tips
Pro Blogger Tricks
Instagram Επισκεφτείτε το προφίλ του EΛΛΗΝΩΝ στο Pinterest.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ EMAIL ΣΟΥ ΚΑΙ KANE CLICK ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΕΓΓΡΑΦΗ".:

Delivered by FeedBurner

ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ VIDEO
Recommended Post Slide Out For Blogger

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΜΑΣ...

Embed Calculator requires a newer version of Adobe Flash Player.

You must have the current version of the adobe flash player to use this online calculator.

item