Widgets

Αμείλικτα Ερωτήματα για την Ασφάλεια της Κύπρου σε περίπτωση λύσης


Η πρόταση της Ελληνοκυπριακής (ΕΚ) πλευράς για το κεφάλαιο της ασφάλειας στις συνομιλίες λύσης του Κυπριακού, και ιδιαίτερα η εισήγηση για παραμονή του 25% των Τουρκικών δυνάμεων κατοχής (ΤΔΚ) που αντιστοιχούν περίπου σε 10.000 άνδρες, για μια μεταβατική περίοδο μετά την εφαρμογή της λύσης, προκαλεί σοβαρές ανησυχίες και αμείλικτα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και συγκεκριμένα:

1. Γιατί προτείναμε εμείς την παραμονή Τουρκικών στρατευμάτων; Στο Σχέδιο Ανάν, ήταν Τουρκική η απαίτηση για παραμονή στρατευμάτων μετά την λύση. Αρχικά απαιτούσαν 10.000 και μετά από ισχυρή αντίδραση της Ελληνικής πλευράς αποδέχθηκαν 6.000. Αδυνατούμε να ερμηνεύσουμε την δική μας πρωτοβουλία.

2. Υπάρχει άραγε επίγνωση ότι η δύναμη 10.000 ανδρών ισοδυναμεί περίπου με μια μηχανοκίνητη μεραρχία με τον οπλισμό της (άρματα, τεθωρακισμένα, πυροβόλα κ.α.) και ότι δεν είναι δυνατόν μια δύναμη αυτού του μεγέθους να είναι συγκεντρωμένη σε ένα στρατόπεδο, όπως εισηγήθηκε η πλευρά μας, αφού δεν υπάρχουν τέτοια στρατόπεδα στην Κύπρο;

3. Έχουν ληφθεί υπόψιν τα παρεμφερή θέματα που σχετίζονται με την παραμονή ξένων στρατευμάτων μετά τη λύση και ιδιαίτερα τα επιχειρησιακά σχέδια τους, η στάθμευση τους, οι μετακινήσεις τους, η εκπαίδευση τους, τα πεδία ασκήσεων και βολών, οι αποθηκεύσεις πυρομαχικών, καυσίμων, τροφίμων και ανταλλακτικών; Να υπενθυμίσω τα προβλήματα που αντιμετωπίσθηκαν με το σχέδιο Ανάν. Τα Τουρκικά στρατεύματα θα είχαν 6 στρατόπεδα με τον πέριξ χώρο τους να διατίθεται για την εκπαίδευση (απροσδιορίστου έκτασης παρά την εμμονή μας να προσδιορισθεί) και 3 πεδία ασκήσεων με έκταση που δεν συμφωνήθηκε γιατί οι Τούρκοι ζητούσαν τεράστιες εκτάσεις, και το θέμα παραπέμφθηκε για επίλυση μετά τη λύση, με διαβουλεύσεις μεταξύ του Constituent State και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που οι παράλογες απαιτήσεις των Τούρκων θα οδηγούσαν σε αδιέξοδο. Οι μετακινήσεις των Τουρκικών στρατευμάτων θα γινόταν χωρίς ενημέρωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης παρά τη δική μας αρνητική θέση. Η πρόταση μας να έχουν μόνο ελαφρύ οπλισμό απορρίφθηκε. Να μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι οι Τούρκοι δεν θα επαναφέρουν αυτά τα θέματα, γιατί η εμμονή τους σε παραμονή στρατευμάτων έχει συγκεκριμένο σκοπό που πρέπει να μας προβληματίσει.

4. Γιατί γίνεται προσπάθεια από την κυβέρνηση μας, να πεισθούν οι πολίτες ότι κατ’ανάγκην ένα μέρος των στρατευμάτων θα παραμείνουν για μια μεταβατική περίοδο μετά τη λύση, με το επιχείρημα ότι δεν είναι δυνατόν να φύγουν σε μια μέρα, ενώ αποσιωπάται η δυνατότητα αποχώρησης όλων των ΤΔΚ το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της συμφωνίας λύσης και τη διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων; Γιατί παραβλέπονται οι σοβαρές συνέπειες που θα υπάρξουν από την παραμονή ΤΔΚ για μια μεταβατική περίοδο μετά την έναρξη εφαρμογής της λύσης και ιδιαίτερα ότι:

· Οι άοπλοι ΕΚ, με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Εθνική Φρουρά να έχουν διαλυθεί, θα ζουν σε συνθήκες ανασφάλειας και φόβου λόγω της παρουσίας μιας Τουρκικής Μηχανοκίνητης μεραρχίας.

· Η εισήγηση μας για παραμονή 10.000 Τούρκων στρατιωτών εκμηδενίζει την διαπραγματευτική ικανότητα μας, αφού διευκολύνει την Τουρκία να αντιπροτείνει μεγαλύτερο αριθμό.

· Η εισήγηση μας παραβλέπει: (1) τη διαχρονική πολιτική της Τουρκίας, να παραβιάζει τις συμφωνίες που υπογράφει (η προσωρινή παραμονή στρατευμάτων θα μετατραπεί σε μόνιμη με μεθόδους προβοκάτσιας, προσφιλείς στη Τουρκία, για να δικαιολογηθεί η παραμονή τους για πάντα)(2) τη βάρβαρη συμπεριφορά του Τουρκικού στρατού έναντι των αμάχων (όπως έπραξε και στη Τουρκική εισβολή το 1974) και (3) τη χρησιμοποίηση των στρατευμάτων και εποίκων ως κύριων μέσων προώθησης της επεκτατικής στρατηγικής της, προς εδάφη τα οποία διεκδικεί, όπως η Κύπρος που είναι τραγικό θύμα αυτής της πολιτικής.


5. Γιατί δεν επικαλούμεθα ποτέ το ψήφισμα 353/1974 του ΣΑ/ΟΗΕ, που αξιώνει άμεση απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων,το οποίο παραμένει ανεκτέλεστο από το 1974,όπως και τόσα άλλα που το ακολούθησαν, λόγω άρνησης της Τουρκίας να το εκτελέσει; το θεωρούμε εκλιπόν;

6. Η πρόταση μας για την ασφάλεια γιατί δεν εστιάζεται στην κατάργηση των Συνθηκών Εγγυήσεως/Συμμαχίας 1960 και απομάκρυνση όλων των ΤΔΚ πριν την έναρξη εφαρμογής της λύσης καθώς και τη διασφάλιση του δικαιώματος του Κυπριακού κράτους να έχει Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) όπως συμβαίνει σε όλες τις σύγχρονες δημοκρατίες;

Το περιεχόμενο της πρότασης μας, εγείρει σοβαρά ερωτηματικά, αν για το κεφάλαιο της ασφάλειας λήφθηκε υπόψιν η γνώμη του αρχηγού του ΓΕΕΦ, που είναι θεσμικά ο αρμόδιος σύμβουλος της πολιτικής ηγεσίας, για τα στρατιωτικής φύσεως θέματα. Το ΓΕΕΦ είναι το στρατιωτικό επιτελείο που τηρεί με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία για τις ΤΔΚ και τα δεδομένα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος της Κύπρου. Η απουσία στρατιωτικών συμβούλων από τη διαπραγματευτική μας ομάδα είναι σοβαρό κενό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, την 27 Νοεμβρίου 2016, δήλωσε ότι υπάρχει σχετική μελέτη/εκτίμηση από αρμόδιες στρατιωτικές αρχές, για το απαιτούμενο χρονικό περιθώριο αποχώρησης μιας τέτοιας αριθμητικής δύναμης, χωρίς να διευκρινίσει ποιες είναι αυτές οι στρατιωτικές αρχές. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ σε συνέντευξη του στο ΡΙΚ την 21 οκτ. 2016 αναφέρθηκε σε επαφή του με τον υπουργό εθνικής άμυνας της Ελλάδας, ο οποίος τον πληροφόρησε, ότι ζήτησε από τους επιτελείς του, να ετοιμάσουν πλάνο, για ένα λογικό χρονικό διάστημα αποχώρησης των στρατευμάτων.

Το θέμα της απομάκρυνσης των στρατευμάτων, είναι εξόχως πολιτικό και δεν πρέπει να επικεντρώνεται η προσοχή μας μόνο στο τεχνοκρατικό μέρος. Αν αποδεχθούμε παραμονή Τουρκικών στρατευμάτων μετά την έναρξη εφαρμογής της λύσης (ανεξαρτήτως δυνάμεως και χρόνου παραμονής) θα είναι ασύγγνωστο λάθος για την ασφάλεια των Ελλήνων της Κύπρου. Θα είναι επανάληψη λαθών του παρελθόντος και, υποβάθμιση της Τουρκικής στρατηγικής για την Κύπρο και της συμπεριφοράς του Τουρκικού στρατού έναντι των αμάχων. Κυρίως θα είναι απόδειξη ότι δεν μάθαμε από τα δεινά μας και θα είμαστε καταδικασμένοι να υποστούμε νέα...

Φοίβος Κλόκκαρης
αντιστράτηγος ε.α.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΥΠΡΟΣ 7491587860661829678

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

SOCIAL

ΤΩΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Widget by:Blogger Tips
Pro Blogger Tricks
Instagram Επισκεφτείτε το προφίλ του EΛΛΗΝΩΝ στο Pinterest.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ EMAIL ΣΟΥ ΚΑΙ KANE CLICK ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΕΓΓΡΑΦΗ".:

Delivered by FeedBurner

ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ VIDEO
Recommended Post Slide Out For Blogger

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΜΑΣ...

Embed Calculator requires a newer version of Adobe Flash Player.

You must have the current version of the adobe flash player to use this online calculator.

item