Widgets

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ


Ανοίγοντας το χρονοντούλαπο του παρελθόντος, ανακαλύπτουμε καθημερινά και εμβαθύνουμε σε γεγονότα και προσωπικότητες που σημάδεψαν καθοριστικά την Ιστορία του τόπου και του έθνους μας γενικότερα. Γιατί...η Ιστορία είναι φιλοσοφία μέσω παραδειγμάτων. Δεν είναι ένα φορτίο για τη μνήμη, 
αλλά μια φώτιση για την ψυχή.

24 Μαρτίου

Ορθόδοξη Εκκλησία: Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

/ Τα σημαντικότερα γεγονότα για τον απανταχού Ελληνισμό

1078.—Εκθρόνιση του Αυτοκράτορος Μιχαήλ Ζ’ Δούκα. Στον θρόνο ανέρχεται ο Νικηφόρος Γ’ Βοτανειάτης. Μετά την ήττα του Ματζικέρτ, οι πολιτικοί αντίπαλοι του Ρωμανού Δ’ Διογένη, φρόντισαν να τον φυλακίσουν και τυφλώσουν, αθετώντας τον λόγο τους, και ανεβάζοντας στον θρόνο τον άβουλο και μαλθακό Μιχαήλ Ζ’Δούκα. Ο σελτζούκος Αρπ Αρσλάν, βρήκε αφορμή να αθετήσει την συμφωνία παύσης επιθέσεων που είχε κάνει με τον Ρωμανό και ο διάδοχός του Μαλήκ Σαχ συνέχισε με νέες επιδρομές εναντίον της αυτοκρατορίας. Παράλληλα η εντελώς λανθασμένη εσωτερική και εξωτερική πολιτική, οδήγησε τους υπηκόους της αυτοκρατορίας στα όρια του λοιμού. Ο στρατός με την δικαιολογία της οικονομίας και των περικοπών αποδυναμώθηκε ακόμη περισσότερο. Η πλήρης ανεπάρκεια του Μιχαήλ Ζ’ οδήγησε σε πραξικόπημα τον Ιούλιο του 1077 από τον Νικηφόρο Βοτανειάτη ένα ηλικιωμένο στρατηγό που κατάφερε με την βοήθεια και των Σελτζούκων να αναρριχηθεί στον θρόνο το 1078, ενώ ο Μιχαήλ Ζ’ θα καρεί μοναχός και θα αποχωρήσει.

1284.—Πεθαίνει ο βασιλιάς της Κύπρου Ούγος Γ’του οίκου των Λουζινιάν. Επί βασιλείας του η Λεμεσός δέχθηκε επίθεση το 1271 από τους Μαμελούκους η οποία όμως απέτυχε. Προσπάθησε να ενώσει τις χριστιανικές δυνάμεις της Παλαιστίνης για την αντιμετώπιση των Μεμελούκων, αλλά τον πρόλαβε ο θάνατος.


1449.—Οι τούρκοι καταλαμβάνουν την Άρτα. Όταν το 1479 έπεσε και η Βόνιτσα ήλθε το τέλος του Δεσποτάτου της Ηπείρου και ολόκληρη η Ήπειρος υποδουλώθηκε στους τούρκους. Σε ορισμένες περιοχές δόθηκαν προνόμια χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο απάνθρωπος τουρκικός ζυγός έγινε υποφερτός. Σε όλο αυτό το διάστημα ξέσπασαν επαναστατικά κινήματα όπως του Κροκόνδειλου Κλαδά, του επισκόπου Τρίκκης Διονυσίου, του Κατσαντώνη στις αρχές του 1800, του 1821, 1854, 1881, που πνίγηκαν στο Ελληνικό αίμα, μέχρι το 1912-13, όπου απελευθερώθηκε μέρος της Ηπείρου, με ένα τμήμα της να παραμένει έως σήμερα αλύτρωτο.


1657.— Ήταν Σάββατο του Λαζάρου, όταν οι τούρκοι κρεμούσαν τον Πατριάρχη Παρθένιο Γ’ στην Καγκελωτή πύλη Παρμάκ-καπού. Ο φωτισμένος Πατριάρχης πριν πάρει την θέση του Παρθένιου Β’ ήταν αρχιερέας στην Χίο, ενώ, ως ποιμενάρχης ανέπτυξε με ζήλο την ελληνική παιδεία. Μια επιστολή του έπεσε στα χέρια των Αγαρηνών οι οποίοι θεώρησαν το περιεχόμενό της επαναστατικό. Το σώμα του παρέμεινε τρείς ημέρες στην αγχόνη και κατόπιν το πέταξαν στην θάλασσα. Το παρέλαβαν όμως κάποιοι χριστιανοί, και, με ευλάβεια το ενταφίασαν σε κάποιο νησί «τη λεγομένη των Πριγκίπων». Ο άγιος καταγόταν από τη Μυτιλήνη. 
1821.—Σε συγκινητική δοξολογία παρά τον ποταμό των Καλαμών Νέδωνα «διά την σωτηρίαν της πατρίδος», οι Μανιάτες και Μεσσήνιοι πολεμιστές, δίδουν τον όρκο της ελευθερίας. Πρώτος ωρκίσθη ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ως αρχηγός, ειπών: «ορκίζομαι ίνα αμύνω την πατρίδα και μόνος και μετά πάντων και ιερά τα πάτρια τιμήσω», ακολούθως δε οι άλλοι οπλαρχηγοί λέγοντες: «Ινα μη καταισχύνωμεν τα όπλα τα ιερά, ούτε εγκαταλείψωμεν τον παραστάτην (αρχηγό), όσω αν στοιχήσωμεν». Κατά την ίδια ημέρα συνεστήθη η «Μεσσηνιακή Γερουσία», συνετάγη δε «προκήρυξις προς τας ευρωπαϊκάς Αυλάς εκ μέρους του φιλογενούς Αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων, Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσηνιακής Γερουσίας, της εν Καλαμάτα». Στην προκήρυξη αυτή, η οποία αποτελεί το πρώτο επίσημο έγγραφο της αναγεννώμενης Ελλάδος, αναγράφονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Αι χείρες μας, αι οποίαι ήσαν δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη και έλαβον τα όπλα κατά των τυράννων. Οι πόδες μας, οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας αναγκαρεύσεις της ασπλαγχνίας, τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας, η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον σκληρόν ζυγόν, τον απετίναξεν ίδη και άλλο δεν φρονεί, ειμή την ελευθερίαν της. Η γλώσσα μας, η αδυνατούσα να προφέρη λόγον εκτός των ανωφελών παρακλήσεων προς εξιλέωσιν των τυράννων, κράζει τώρα μεγαλοφώνως και κάμνει ν’ αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον της ελευθερίας όνομα. Εν ενί λόγω, απεφασίσαμεν ή να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνωμεν». Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε σε μετάφραση, στις εφημερίδες της Βοστώνης, της Νέας Ορλεάνης και της Φιλαδέλφειας, καθώς και σε αγγλικές και γαλλικές.

.—Ο Θ.Κολοκοτρώνης,  αναχωρεί από την Καλαμάτα με 300 Μανιάτες, τους οποίους του παρεχώρησαν ο Πετρόμπεης και ο Μούρτζινος, για να επαναστατήσει την Αρκαδία.


.—Οι Μπενιζέλος Ρούφος, Σαγιάς,Νενέκος, Α.Λόντος, επίσκοπος Γερμανός, Α.Ζαΐμης, Σ. Θεοχαρόπουλος, επίσκοπος Κερνίκης Προκόπιος και ο Ι.Παπαδαμαντόπουλος, εισέρχονται στην Πάτρα, ακολουθούμενοι από ενόπλους και κηρύσσουν την Επανάσταση. Στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, στήθηκε η σημαία του Λόντου — ερυθρά με μαύρον σταυρό — και σε αυτήν ο επίσκοπος Γερμανός όρκισε τους πολεμιστές. Συνεστήθη ακολούθως «Επαναστατικό Διευθυντήριο», το οποίο συνέταξε προκήρυξη, επιδοθείσα εις τους εν Πάτρα προξένους των ξένων κρατών.


.—Οι τούρκοι της Κορώνης, πληροφορηθέντες τα γεγονότα της Καλαμάτας, συλλαμβάνουν ομήρους τον επίσκοπο Γρηγόριο και δύο άλλους κληρικούς. 
.—Οι τούρκοι της Κορίνθου φονεύουν τον πρόκριτο Σπήλιο Νοταρά και κλείνονται στον Ακροκόρινθο, όπου πολιορκούνται από τους Θεοχαρόπουλο, Ν. Πετμεζά, Σ.Χαραλάμπη, Αναγν. Στριφτόμπολα και άλλους.

.—Ο Πανουργιάς κηρύσσει την επανάσταση στα Σάλωνα.


.—Ο σουλτάνος Μαχμούτ, έχων πληροφορίες για την επικειμένη έκρηξη της Επαναστάσεως, διατάσσει αθρόας εκτελέσεις Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως. Εκ των πρώτων έπεσαν οι κεφαλές των Νικολάου Σκαναβή, Μιχαήλ Μάνου, Θεοδώρου Ρίζου, Αλεξάνδρου Φωτεινού και του μητροπολίτου Εφέσσου Διονυσίου Καλλιάρχη. Εις τον τελευταίον, ο δήμιος, ενώ του περνούσε τον βρόχο γύρω στον λαιμό, είπε —«Γίνεσαι μουσουλμάνος για να σωθείς;» —Εκτέλεσε την διαταγή που σου εδόθη», απήντησε ήρεμα ο Καλλιάρχης.


1841.—Ο Γκαίρτνερ αναχωρεί για το Μόναχο και την επιστασία των εργασιών στο κτήριο των Ανακτόρων αναλαμβάνει ο αρχιτέκτονας Έντουαρντ φον Ρίντελ (Edward von Riedel), ο οποίος και ολοκληρώνει το έργο.


1854.—Ο Γεώργιος Φιλάρετος υψώνει την σημαία της επαναστάσεως στην Πλατανιά Ηπείρου (Ηπειρο-Θεσσαλική εκστρατεία).


1896.—(π. ημερ.) Είναι Κυριακή του Πάσχα και αναφέρεται ως η ημερομηνία της παραμονής της έναρξης των 1ων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, κατά την οποία γίνονται από τον Βασιλέα Γεώργιο τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του ευεργέτη Γεωργίου Αβέρωφ, διότι με χρήματα που διατέθηκαν από την κληρονομιά του, επενδύθηκε με μάρμαρο όλο το στάδιο που βρισκόταν στους πρόποδες του Λόφου Αρδηττού, δηλαδή το Παναθηναϊκό Στάδιο. Η επόμενη ημέρα, η 25η Μαρτίου, είναι η πρεμιέρα των 1ων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας και έχει επιλεγεί συμβολικά για τη σημασία της στην Ελληνική ιστορία.[6/4 με το ν.ημ.] 
1914.— Λόγω της καθυστερήσεως ενισχύσεως των Ελλήνων, μεγάλες αλβανικές δυνάμεις ανακαταλαμβάνουν την Κορυτσά. 2.500 ένοπλοι Βορειοηπειρώτες διαφεύγουν και ενώνονται με τον υπόλοιπο Αυτονομιστικό Στρατό. Θα ξαναδούν την πολύπαθη πόλη τους, τρεις μήνες αργότερα, όταν ο Στρατός της Βορείας Ηπείρου θα μπει ελευθερωτής στην Κορυτσά.

1920.—Στο μέτωπο Μ.Ασίας ο Ελληνικός Στρατός δέχεται επιθέσεις των τούρκων.


1921.—Οι Ελληνικές δυνάμεις στο μέτωπο της Μ.Ασίας δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση εκ μέρους των τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή της Κίου και είχαν αρκετές απώλειες.


1922.—Η Ελληνική Στρατιά στη Μ.Ασία μάχεται μάχες προφυλακών.


1923.—Η από 1ης Μαρτίου διακοπή ανταλλαγής αιχμαλώτων και ομήρων μεταξύ Ελλάδος και τουρκίας, παίρνει τέλος. Η ανταλλαγή συνεχίζεται.


1926.—Το Προεδρείο της Aκαδημίας Aθηνών παραλαμβάνει το μέγαρο της αποκαλουμένης “Σιναίας Aκαδημίας”, στο οποίο την επομένη, 25 Mαρτίου, με σαφή σημασιολογική αναφορά στην επέτειο της Eθνικής Παλιγγενεσίας, πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική εναρκτήρια συνεδρία της Oλομελείας της Aκαδημίας. Kατά τη συνεδρία αυτή ο Yπουργός Παιδείας και ακαδημαϊκός Δημήτριος Aιγινήτης έδωσε το στίγμα της Aκαδημίας Aθηνών, σε ό,τι αφορά στον σκοπό της και στα μέσα για την επιτέλεσή του. H Aκαδημία Aθηνών ιδρύθηκε με τη Συντακτική Aπόφαση της 18 Mαρτίου 1926 ως Aκαδημία των Eπιστημών, των Γραμμάτων και των Kαλών Tεχνών. Kαθοριστική για την προώθηση της ιδέας για την ίδρυση ακαδημίας υπήρξε κατά το 1856 η δωρεά του εθνικού ευεργέτη Σίμωνος Σίνα, χάρη στην οποία πραγματοποιήθηκε η ανέγερση και ο γλυπτικός και ζωγραφικός διάκοσμος του νεοκλασικού μεγάρου που σήμερα στεγάζει την Aκαδημία Aθηνών.[Βλ.16/12/1885 & 20/3/1887] 
1936.—Ίδρυση Υφυπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στην Ελλάδα, με τον Νόμο 345/1936.Παράλληλα το Λιμενικό Σώμα απέκτησε αυτοτέλεια με τον ίδιο νόμο, αποκτώντας Αρχηγείο που υπαγόταν απ’αυθείας στο Υφυπουργείο, ενώ για πρώτη φορά λειτούργησε Σχολή Λιμενικών Δοκίμων Αξιωματικών.

1940.—Καταγράφεται αυθεντική μαρτυρία εμφάνισης σέλαος πάνω από την Αθήνα, όταν πολλοί Αθηναίοι υποστηρίζουν μεταξύ άλλων πως “θεϊκά πέπλα” σκέπουν την Αθήνα.


1941.—Στο αλβανικό μέτωπο οι ιταλικές δυνάμεις επιτίθενται μετά σφοδρότητος εναντίον των ελληνικών στον τομέα Μπούμπεσι και αποκρούονται δια της χρήσεως των λογχών.


1942.—Ο Μ.Γλέζος και ο συνεργός του συλλαμβάνονται από γερμανικό κλιμάκιο και φυλακίζονται στις φυλακές Αβέρωφ ως ύποπτοι για πράξεις αντίστασης.


1955.—Ανακοινώνεται η σύνταξη νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει την πρόσληψη γυναικών σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. 

1959.—Η Ακαδημία Αθηνών σε πανηγυρική της συνεδρία στις 24 Μαρτίου 1959 απένειμε στον Γρίβα Διγενή το χρυσό της μετάλλιο, που είναι η υψίστη τιμή του ανωτάτου αυτού Ιδρύματος της Ελλάδας. 


1961.—Η Πάρνηθα χαρακτηρίζεται εθνικός δρυμός.

1972.— Σκοτώθηκε στην Αθήνα, λόγω πτώσεως του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης αποστολής, ο πιλότος μας Γεώργιος Χαλικιάς.


1992.—Στον Υμηττό προσκρούει αεροσκάφος Boeing 707, των Σουδανικών αερογραμμών, [Golden Star Air Cargo] λόγω λανθασμένης αντίληψης των οδηγιών που πήρε από τον πύργο ελέγχου ο πιλότος, που προσπάθησε να προσεγγύση τον αεροδιάδρομο οπτικώς και όχι μέσω ILS, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι πέντε επιβάτες του.


1995.—Η τουρκία διαψεύδει ότι χρησιμοποίησε γερμανικά όπλα και ότι βομβαρδίζει αμάχους, στο βόρειο Ιράκ, όμως η γερμανική τηλεόραση δείχνει ρεπορτάζ στο οποίο είναι εμφανής ο γερμανικός οπλισμός αλλά και οι σφαγές. Από τις 20/3, 35.000 τούρκοι στρατιώτες είχαν εισέλθει στο βόρειο Ιράκ με το επιχείρημα να πολεμήσουν ομάδες του PKK, οι οποίες είχαν βρει εκεί καταφύγιο. 


1999.—Μετά την υπογραφή συμφωνίας του Ντέϊτον τον Δεκέμβριο του 1995, παρέμενε στην Γιουγκοσλαυῒα ανοικτό ένα μέτωπο, του Κοσσυφοπεδίου. Η άρνηση του Σέρβου ηγέτη Μιλόσεβιτς να αποδεχθεί την ξένη στρατιωτική παρουσία στο Κόσοβο, σηματοδότησε την  έναρξη των ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών. Η ημερομηνία συνέπεσε με τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση του οργανισμού της Ατλ αντικής συμμαχίας. Οι ανελέητοι βομβαρδισμοί θα είναι συνεχείς επί 78 νύχτες. Η Δυτική προπαγάνδα και η δαιμονοποίηση της Σερβίας ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη. [Άλλη μια βίαιη επέμβαση σε ξένο έδαφος με σκοπό το κέρδος…] 59 βάσεις του ΝΑΤΟ στο έδαφος 12 χωρών-μελών του, ήταν στη διάθεση των Νατοϊκών επιθέσεων. 1.150 μαχητικά αεροπλάνα του ΝΑΤΟ συμμετείχαν στις επιθέσεις. Η Ελλάδα ως μέλος του ΝΑΤΟ δεν μπορούσε να παράσχει καμμία άμεση βοήθεια. Έλληνες ιδιώτες πολέμησαν ως εθελοντές στο πλευρό των Σέρβων.


Βασική πηγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΥΠΡΟΣ 8776008956530829942

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

SOCIAL

ΤΩΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Widget by:Blogger Tips
Pro Blogger Tricks
Instagram Επισκεφτείτε το προφίλ του EΛΛΗΝΩΝ στο Pinterest.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ EMAIL ΣΟΥ ΚΑΙ KANE CLICK ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΕΓΓΡΑΦΗ".:

Delivered by FeedBurner

ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ VIDEO
Recommended Post Slide Out For Blogger

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΜΑΣ...

Embed Calculator requires a newer version of Adobe Flash Player.

You must have the current version of the adobe flash player to use this online calculator.

item