Widgets

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ


Ανοίγοντας το χρονοντούλαπο του παρελθόντος, ανακαλύπτουμε καθημερινά και εμβαθύνουμε σε γεγονότα και προσωπικότητες που σημάδεψαν καθοριστικά την Ιστορία του τόπου και του έθνους μας γενικότερα. Γιατί...η Ιστορία είναι φιλοσοφία μέσω παραδειγμάτων. Δεν είναι ένα φορτίο για τη μνήμη, 
αλλά μια φώτιση για την ψυχή.


24 Φεβρουαρίου

/ Τα σημαντικότερα γεγονότα για τον απανταχού Ελληνισμό

391.—Ο Αυτοκράτωρ Θεοδόσιος Α’, ανανεώνει την από το 382 [βλ. 21/12],πλήρη [με ποινή θανάτου και δήμευση της περιουσίας των ενόχων], απαγόρευση κάθε μορφής θυσίας, μαντικής, ψαλμωδιών προς τιμή των θεών της αρχαίας θρησκείας, καθώς και επισκέψεων σε Ναούς της.

425.—Με διάταγμα [CTh.14.9.3pr.] του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β΄, ιδρύεται το Πανεπιστήμιο (Πανδιδακτήριο) [auditorium], Κωνσταντινουπόλεως. Στην ίδρυσή του συνέβαλαν η μεγαλύτερη αδελφή του Θεοδοσίου, Πουλχερία και η σύζυγος του, Αθηναΐδα – Ευδοκία, θυγατέρα Αθηναίου ρήτορα και αυτοκράτειρα από το 421. Η οργάνωση ανώτερης εκπαίδευσης στην Κωνσταντινούπολη άρχισε από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Πολλοί διάσημοι δάσκαλοι μαζεύτηκαν εκεί και άνοιξαν σχολές, όπως οι Λιβάνιος και Θεμίστιος. Ο Ιουλιανός κατέστησε οριστικά την Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα πνευματική πόλη. 
628.—Συνάπτεται «αειπαγής» ειρήνη μεταξύ βυζαντινού κράτους καί Περσών. Μετά την ήττα που υπέστει ο Χοσρόης στην Νινευί, κατάφερε να διαφύγει με 40.000 άνδρες, αποφεύγοντας απ’ευθείας σύγκρουση με τον Ηράκλειο, αρνούμενος να συνθηκολογήσει και παράλληλα συγκεντρώνοντας στρατεύματα. Ανατράπηκε όμως από τον γιό του, Σιρόη ή Καβάδη Β’, ο οποίος και συνήψε ειρήνη με τον Ηράκλειο, επιστρέφοντας όλες τις κτήσεις της Ρωμανίας, μαζί με τον Τίμιο Σταυρό.


1821.—Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, απευθύνει από το Ιάσιον, ενθουσιώδη προκήρυξη προς τους Έλληνες της Μολδοβλαχίας, προτρέπων αυτούς να επαναστατήσουν κατά του τουρκικού ζυγού. [Μάχου Ὑπέρ Πίστεως καὶ Πατρίδος.-ἀπόσπασμα]: «Στρέψατε τοὺς ὀφθαλμούς σας, ὦ Συμπατριῶται, καὶ ἰδετε τὴν ἐλεεινήν μας κατάστασιν! Ἰδετε ἐδῷ τοὺς Ναοὺς καταπατημένους! Ἐκεῖ τὰ τέκνα μας ἁρπαζόμενα διὰ χρήσιν ἀναιδεστάτην τῆς ἀναιδοῦς φιληδονίας τῶν βαρβάρων τυράννων μας! Τοὺς οἴκους μας γεγυμνωμένους, τοὺς ἀγρούς μας λεηλατισμένους καὶ ἡμᾶς αὐτούς ἐλεεινά ἀνδράποδα! Εἶναι καιρὸς νὰ ἀποτινάξωμεν τὸν ἀφόρητον τοῦτον ζυγὸν, νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα, νὰ κρημνίσωμεν ἀπό τὰ νέφη τὴν ἡμισέληνον, νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον, δι’ οὔ πάντοτε νικῶμεν· λέγῳ τὸν Σταυρὸν, καὶ οὔτῳ νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα, καὶ τὴν Ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπό τὴν ἀσεβή τῶν ἀσεβῶν καταφρόνησιν…. Ἄς πολεμήσωμεν εἰς τοὺς τάφους τῶν Πατέρων μας, οἱ ὁποῖοι, διὰ νὰ μᾶς ἀφήσωσιν ἐλευθέρους, ἐπολέμησαν καὶ ἀπέθανον ἐκεῖ!….. Εἰς τὰ ὄπλα λοιπὸν φίλοι· ἡ Πατρὶς Μᾶς Προσκαλεῖ!»


1903.—Πεθαίνει ο γιατρός και σημαντικότερος Έλληνας περιηγητής των νεωτέρων χρόνων, ο σύγχρονος αυτός «Οδυσσέας της Ασίας και της Αφρικής», ο μόνος που δικαιούται τον χαρακτηρισμό του εξερευνητή, Παναγιώτης Ποταγός, σε ηλικία 64 ετών. Η εντελώς ξεχωριστή προσωπικότητα, η ιδιόμορφη ιδιοσυγκρασία και τα προσωπικά βιώματά του, κατηύθυναν τον Παναγιώτη Ποταγό στο «έντιμο στάδιο» των ριψοκίνδυνων περιηγήσεων [που σε αρκετές περιπτώσεις κόντεψαν να του στοιχίσουν τη ζωή του]. «Διακινδύνευσα τη ζωή μου για την τιμή της χώρας μου, που δεν πρέπει να αντιπροσωπεύεται μόνο από το έδαφος μας και τα ένδοξα ερείπια μας, αλλά από εμάς τους ίδιους στην προσπάθεια μας να γίνουμε αντάξιοι των προγόνων μας». 
Μετά από πολλές περιπέτειες και αδιαφορία, η ακαδημαϊκή σύγκλητος ενέκρινε πίστωση ύψους 5.000 δρχ. και με δαπάνες του Πανεπιστημίου Αθηνών, δημοσίευσε τις παρατηρήσεις του, το 1883, σε βιβλίο [τόμος Α’] με τίτλο «Περίληψις περιηγήσεων Ποταγού». Η ελληνική του καταγωγή, λειτουργούσε πάντα σαν «διαβατήριο» ειδικά στα μέρη της Ασίας, εξ αιτίας της «Αλεξανδρινής Κληρονομιάς», και το συγκριτικό του αυτό πλεονέκτημα ο Ποταγός κατάφερε να το αξιοποιήσει πλήρως. Δυστυχώς η μικροψυχία και η ανεπάρκεια του ελληνικού κράτους, δεν επέτρεψε την έκδοση ενός δευτέρου τόμου, που σήμερα οι πληροφορίες του θα ήσαν απείρως πολύτιμες. [ ** Ἐκτός τῆς 24ης Φεβρουαρίου, ὡς ἡμερομηνία θανάτου ἀναφέρεται καὶ ἡ 13η πρὸς 14η Φεβρουαρίου. Ἐάν εἶναι μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο, τότε μὲ τὸ νέο εἶναι 26 πρὸς 27 Φεβρουαρίου].


1911.—Ανακαλύπτονται νέες μεγάλες καταχρήσεις στο στράτευμα και δεκάδες αξιωματικοί παραπέμπονται στην δικαιοσύνη.


1913.—Απόσπασμα της V Μεραρχίας του ελληνικού στρατού, με επικεφαλής τον λοχαγό Α. Παπανικολάου, κυριεύει τo Καλπάκι και απελευθερώνει την Κόνιτσα, τυγχάνοντας θερμότατης υποδοχής κατά την είσοδο στην πόλη από τους Έλληνες κατοίκους της. Η απελευθέρωση της Κόνιτσας ήταν επακόλουθο της είδησης νίκης των Ελλήνων στα Ιωάννινα και το Μπιζάνι [21/2], με αποτέλεσμα την άμεση αποχώρηση του διοικητή της περιοχής, Τζαβήτ πασά με τα οθωμανικά του στρατεύματα. 
.—Οι Ελληνικές δυνάμεις εκδιώκουν τους βούλγαρους από το χωριό της Νιγρήτας και πιέζουν αυτούς στο χωριό Τσερκέσκιοϊ.


1919.—Το Ελληνικό εκστρατευτικό σώμα εις Ρωσία μάχεται εναντίον των Ρώσων στη Χερσώνα.


1920.—Το Γενικό Στρατηγείο, επειδή η παθητική στάση επηρέασε το ηθικό του Ελληνικού Στρατού, και λαμβάνοντας υπ’όψιν τις προφορικές οδηγίες του Προέδρου της Κυβερνήσεως, πρότεινε την ανάληψη επιθετικής ενέργειας μετά 15μερο, κατά τρόπο που να δικαιολογείται όμως αυτή έναντι των συμμάχων. Κατόπιν συστάσεως του Άγγλου Υπουργού των Εξωτερικών, ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως, ακύρωσε τις δοθείσες στον Αρχιστράτηγο προφορικές οδηγίες περί αναλήψεως επιθετικής ενέργειας στην Μικρά Ασία. Μετά από αυτό ο αρχηγός του Στρατού, εξέθεσε την επιδεινούμενη εις βάρος του Ελληνικού Στρατού κατάσταση λόγω της παθητικής στάσεως, δια μακρού υπομνήματος προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως. Απάντηση θα λάβη στις 2 Μαρτίου. [ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΓΕΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ]


.—Στο μέτωπο της Μ.Ασίας, ο Ελληνικός στρατός συνάπτει μάχες προφυλακών με τους τούρκους.


1921.—Στη Διάσκεψη του Λονδίνου όπου συμμετέχουν και εκπρόσωποι του Κεμαλικού καθεστώτος κατόπιν υποδείξεως της Ιταλίας, έχει κληθεί ο υπουργός Στρατιωτικών Δημήτριος Γούναρης, ο οποίος ζητά να παραμείνει σεβαστή η Συνθήκη των Σεβρών, που κύρωσαν οι Σύμμαχοι με τις υπογραφές τους. Η Συνθήκη των Σεβρών δεν αναγνωρίστηκε ποτέ από τον Κεμάλ, ενώ η Γαλλία διατύπωσε τις επιφυλάξεις της· δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη συνθήκη παρομοιάζεται με τις εύθραυστες πορσελάνες των Σεβρών. Ήδη στο παρασκήνιο, οι «σύμμαχοι», αναπτύσσουν σχέσεις με το Κεμαλικό Καθεστώς. Ενδυναμωμένος ο Κεμάλ οικονομικά και διπλωματικά από την υποστήριξη των Μπολσεβίκων, των Γάλλων και των Ιταλών, προβάλλει παράλογες απαιτήσεις, αναγκάζοντας την ελληνική κυβέρνηση να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις. 
.—Σε ολόκληρο το μέτωπο της Μ.Ασίας, γίνεται δράση περιπόλων και πυροβολικού.


1922.—Η ελληνική στρατιά στη Μ.Ασία οχυρώνει τις θέσεις της και ανιχνεύει με περιπόλους τις θέσεις του εχθρού.


1934.—Επίθεση κατά της κυβέρνησης για το θέμα του υπογραφέντος Βαλκανικού Συμφώνου εξαπολύει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. [Βλ.& 9/2].


1941.—Στο αλβανικό μέτωπο, οι ελληνικές και ιταλικές δυνάμεις περιορίζονται σε δράση πυροβολικού και περιπόλων.


1943.—Διήμερη γενική απεργία στην Αθήνα και τον Πειραιά, λόγω της εξαγγελίας [23/2 **] εφαρμογής από τους κατακτητές του μέτρου της πολιτικής επιστρατεύσεως. Βίαιες διαδηλώσεις και πυρπόληση του Υπουργείου Εργασίας. Αστυνομία και καραμπινιέροι ανοίγουν πυρ με αποτέλεσμα 3 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Οι διαδηλώσεις θα επαναληφθούν στις 5 Μαρτίου 1943, με επιτευχθέν αποτέλεσμα την ματαίωση του μέτρου. **« Επί τη βάσει της υπό του Φύρερ και Ανωτάτου Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων χορηγηθείσης μοι εξουσιοδοτήσεως, διατάσσω τα κάτωθι: Αρθρον 1ον. Εκαστος κάτοικος της Ελλάδος, ηλικίας από 16 μέχρι 45 ετών είναι υποχρεωμένος, εάν το απαιτήσουν αι περιστάσεις, ν’ αναλάβη υποδεικνυομένην εις αυτόν εργασίαν διά γερμανικάς ή ιταλικάς υπηρεσίας….»


1947.—Συνιστάται υπό την προεδρία της βασιλίσσης Φρειδερίκης, Έθνικό Ίδρυμα προς εξύψωση τού ηθικού, μορφωτικού, κοινωνικού και βιοτικού επιπέδου τού ελληνικού λαού. 
1954.—Καθορίζεται ο νέος νόμος περί εκλογής βουλευτών.


1964.—Δημοσιεύματα του ελληνοκυπριακού Τύπου, αποκαλύπτουν μυστικό σχέδιο των τούρκων, σύμφωνα με το οποίο στο μελλοντικό τουρκοκυπριακό τομέα θα περιληφθούν η Αμμόχωστος, η Κυρήνεια και η μισή Λευκωσία.


1971.—Δεκαπέντε Έλληνες ναυτικοί αγνοούνται μετά το ναυάγιο του πλοίου “Ιόλη”, στην Ιρλανδία.


1973.—Κηδεύεται η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ Κατίνα Παξινού, που πέθανε σε ηλικία 73 ετών. Γεννημένη σε μεγαλοαστική και εύπορη οικογένεια, [Κωσταντοπούλου], η δυναμική και ηφαιστιώδης προσωπικότητά της, φάνηκε έντονα από τα παιδικά της χρόνια. Η μουσική αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη και ανυπέρβλητη αγάπη της και το όνειρό της ήταν να ασχοληθεί αρχικά με το τραγούδι, συνεργαζόμενη στενά με τον Μητρόπουλο. Η εμφάνισή της στην πρόζα έγινε το 1929, όπου καθιερώθηκε ως πρωταγωνίστρια δραματικών ρόλων. Μαζί με τον Μινωτή, η καριέρα της θα απογειωθεί, όταν συνεργάστηκαν με το Εθνικό θέατρο. Ρόλοι της, όπως η Ηλέκτρα του Σοφοκλή, η Γερτρούδη στον Άμλετ, η Κυρία Άλβινγκ, θα μείνουν αξέχαστοι σε κοινό και κριτικούς. Η Γερμανική κατοχή θα την βρεί στην Αγγλία όπου μετά από πολλές περιπέτειες, θα καταλήξει στις ΗΠΑ· εκεί το αστέρι της θα λάμψει τόσο στο Μπρόντγουεϊ όσο και στον αμερικανικό κινηματογράφο.


1975.—Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, Ευάγγελος Αβέρωφ, ανακοινώνει επίσημα την καταστολή συνωμοτικής κίνησης στο στράτευμα, που έμεινε γνωστή ως ‘’πραξικόπημα πιτζάμα’’. «Κατόπιν συγκεκριμένων πληροφοριών περί συνωμοτικών κινήσεων ελαχίστων αξιωματικών, απεφασίσθη η λήψη μερικών εκτάκτων μέτρων. Μεταξύ των μέτρων τούτων περιλαμβάνεται και η επιφυλακή των φρουρών του λεκανοπεδίου Αττικής. Τα μέτρα απεφασίσθησαν κατόπιν εισηγήσεως του υπουργού εθνικής αμύνης, σε σύσκεψη της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, η οποία έλαβε χώρα περί την μεσημβρία της Δευτέρας 24ης Φεβρουαρίου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού κ. Καραμανλή. Οι φήμες οι οποίες κυκλοφόρησαν κατόπιν τούτου περί κάπως ευρυτέρας εκδηλώσεως απειθαρχίας στο στράτευμα, καθόλου ανταποκρίνονται προς την πραγματικότητα και ουδ’ επί στιγμή έθεσαν θέμα διαταράξεως της τάξεως σε οιανδήποτε φρουρά της χώρας. Βεβαιούται κατηγορηματικώς ότι πρόκειται περί ανοήτων κινήσεων ελαχίστων αμετανοήτων, συνδεομένων με τους συλληφθέντες πρωτεργάτες της δικτατορίας. Εις τα πλαίσια της αποκατασταθείσης δημοκρατικής ομαλότητος, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων λαμβάνει και θα λάβει τα ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα, αποφασισμένη να πατάξει αμειλίκτως οποιαδήποτε παρεκκλίνει από την οδό του καθήκοντος και της τιμής». 
1976.—Χάνει την ζωή του ο άτυχος πιλότος Ανδρέας Γιουλής, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ως χειριστής κατά την διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως, κατέπεσε στη Χάλκη Λάρισας και καταστράφηκε. [http://www.pasoipa.org.gr/]


.—Την ίδια ημέρα, κατέπεσε και συνετρίβη έξω από το αεροδρόμιο του Αράξου, ο πιλότος μας Σπυρίδων Ρούλιας. Ο άτυχος χειριστής χρησιμοποίησε το αλεξίπτωτο, το οποίο όμως λόγω του μικρού ύψους και της θέσεως του αεροσκάφους κατά τη στιγμή της εγκαταλείψεως, δεν άνοιξε με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. [http://www.pasoipa.org.gr/]


1980.—Πεθαίνει στο Λονδίνο σε ηλικία 77 ετών ο Γιώργος Ανδριανόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού αθλητισμού. Ο “επικεφαλής” της θρυλικής πεντάδας του “προπολεμικού” Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας. Δύο φορές (το 1932 και τι διάστημα 1954-1967) διετέλεσε πρόεδρος του Ολυμπιακού αλλά διακρίθηκε και στην πολιτική σκηνή σαν Δήμαρχος Πειραιά, σαν βουλευτής τηε ΕΡΕ αλλά και υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας.


1981.—Σεισμός 6,7 Ρίχτερ, με επίκεντρο τις Αλκυονίδες Νήσους, συγκλονίζει την Αθήνα, την περιοχή της Κορινθίας, της Εύβοιας και μεγάλο τμήμα της Κεντρικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με επίσημο απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 20, κυρίως από καρδιακές προσβολές.


.—Φορτώνεται στον Πρίνο της Θάσου το πρώτο φορτίο ελληνικού αργού πετρελαίου. 
1984.—Πεθαίνει ο αξέχαστος ηθοποιός, κωμικός της πρόζας και του μουσικού θεάτρου, Κούλης Στολίγκας. Γεννήθηκε στην πόλη της Δράμας το 1910, ή το 1909, και το πραγματικό του όνομα ήταν Σίσκος Ιωάννης.


1993.—Στη νότια βουλγαρία, ανακαλύπτεται το πρώτο βυζαντινό μεταλλείο χρυσού, που ανήκει στον 5ο αιώνα.


1996.—Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας διακόπτει τις σχέσεις της με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εξαιτίας της διένεξής τους για την Εκκλησία της Εσθονίας.


2000.—Αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Χαριλάου Τρικούπη. Το γλυπτό τοποθετείται στον νοτιοδυτικό άκρο του περιβόλου του Μεγάρου της Βουλής, ενώ ο ανδριάντας του Ελευθερίου Βενιζέλου (επίσης έργο του Γιάννη Παππά του 1987) τοποθετείται στο βορειοδυτικό άκρο του περιβόλου. Εγκαινιάζεται, επίσης, ο πενταώροφος υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων.


2011.—Λογοκρισία χειρίστου είδους! Η δημοσιογράφος του δημοτικού ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης (FM 100), Δέσποινα Μηλιάδου, κλήθηκε σε απολογία από την αντιπρόεδρο της ΔΕΠΘΕ Σοφία Ασλανίδου, διότι σε εκπομπή την 24η Φεβρουαρίου 2011 και αναφερόμενη στο θέμα που προέκυψε με τις αλβανικές φωνασκίες κατά του Έλληνα Προξένου Κορυτσάς και στην ανάκλησή του, χρησιμοποίησε τον όρο «Βόρειος Ήπειρος»! Ήδη, έχει ειπωθεί στην εμβρόντητη δημοσιογράφο, ότι «η χρήση του όρου δεν είναι παραδεκτή γιατί προκαλεί»!


Βασική πηγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΥΠΡΟΣ 1496366598109628202

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

SOCIAL

ΤΩΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Widget by:Blogger Tips
Pro Blogger Tricks
Instagram Επισκεφτείτε το προφίλ του EΛΛΗΝΩΝ στο Pinterest.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ EMAIL ΣΟΥ ΚΑΙ KANE CLICK ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΕΓΓΡΑΦΗ".:

Delivered by FeedBurner

ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ VIDEO
Recommended Post Slide Out For Blogger

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΜΑΣ...

Embed Calculator requires a newer version of Adobe Flash Player.

You must have the current version of the adobe flash player to use this online calculator.

item