Widgets

Oι Στρατιωτικές Δυνάμεις στην Κύπρο - Ετήσια Έκθεση ΚΥΚΕΣΜΕ 2015


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2015

Ανάλυση: Δρ Άριστος Αριστοτέλους

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Μετά από μία περίοδο ενίσχυσης της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) και των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων (Τ.Δ.) στο διάστημα 1989 – 2002, καμία ουσιαστική αριθμητική μεταβολή στο δυναμικό των αντίπαλων στρατοπέδων δεν έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα.
Οι συσχετισμοί στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο to2015 παραμένουν σταθερά αμετάβλητοι με συντριπτική υπεροχή υπέρ της Τουρκίας σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στο ναυτικό και την αεροπορία. 
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την παρουσία και ανάλυση των στρατιωτικών δεδομένων των αντιπάλων πλευρών στην Κύπρο το 2015, επισημαίνοντας επίσης ότι τα οικονομικά δεδομένα επηρεάζουν αρνητικά τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έμψυχο δυναμικό

Η δύναμη της Ε.Φ. σε έμψυχο υλικό ανέρχεται  στις 12.500 και οι έφεδροι στις 50.000. Το σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού υπό τα όπλα  περιλαμβανομένης και της ΕΛΔΥΚ (950) υπολογίζεται στις 63.450.  
Η δύναμη των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο σε ανθρώπινο δυναμικό υπολογίζεται στις 43.000. Προστιθεμένων των 3.500 Τουρκοκύπριων ενόπλων και 26.000 εφέδρων, ο συνολικός αριθμός της δύναμης αυτής ανέρχεται στις 72.500.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής: 
 • Για κάθε ένα Εθνοφρουρό αναλογούν 3.4 Τούρκοι στρατιώτες. Επίσης, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού αριθμού  των δυνάμεων στις δύο πλευρές, οι αριθμητικές αναλογίες είναι σχεδόν ένας Εθνοφρουρός  για κάθε 1.1 Τούρκους στρατιώτες (1: 1.1).
 •  
 • Οπλισμός

 • Η κατάσταση όσον αφορά τους εξοπλισμούς έχει ως ακολούθως:

  Άρματα Μάχης: Μετά την απόσυρση των απηρχαιωμένων και επιχειρησιακά ακατάλληλων ΑΜΧ-30, η Ε.Φ διαθέτει σήμερα 164 άρματα μάχης σε σύγκριση με 179  το 2011. Το αντίστοιχο τουρκικό δυναμικό σε άρματα μάχης επίσης μειώθηκε κατά 101 και ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 348 σε σύγκριση με 449 που ήταν κατά τα τελευταία δώδεκα χρόνια. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι:
 • Για κάθε άρμα μάχης της Ε.Φ αναλογούν 2,1 τουρκικά σε σύγκριση με 1: 2.8 το 2012, 5.7 :1 το 1994 και 15 : 1 το 1974.
 • Λαμβανομένων υπόψη και των 61 Μ-48 της ΕΛΔΥΚ η αναλογία μειώνεται ελαφρώς σε ένα άρμα της Ε.Φ. για κάθε 1.5 τουρκικά.
     
  ΤΟΜΠ: Η Ε.Φ. διαθέτει συνολικά 395 ΤΟΜΠ (περιλαμβανομένων και ΤΟΜΑ). Οι τουρκικές δυνάμεις διαθέτουν 627. Δηλαδή:  
 • Για κάθε ένα ΤΟΜΠ της Εθνικής Φρουράς αναλογούν 1.4 τουρκικά.

  Ναυτικό – Αεροπορία: Παρά τη βελτίωση της θέσης της Ε.Φ. στα 40 χρόνια που διέρρευσαν μετά την εισβολή, τόσο στους ανωτέρω όσο και σε άλλους τομείς, ωστόσο  παραμένει ουσιαστικά αναπάντητη και καθοριστικής σημασίας η απειλή και η πρόκληση που προβάλει η Τουρκική Αεροπορία και το Ναυτικό στον αέρα και στη θάλασσα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Άμυνα – Οικονομία: Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ένεκα κυρίως της οικονομικής κρίσης,  οι προϋπολογισμοί για την άμυνα, έχουν μειωθεί από €345.4 εκ. το 2010 σε €318.9 το 2015 επηρεάζοντας τα περιορισμένα ήδη εξοπλιστικά προγράμματα της  Κυπριακής Δημοκρατίας και τις διεργασίες συντήρησης και εξασφάλισης ανταλλακτικών που μειώθηκαν από €105.4 εκ. σε €68.7 εκ. ή κατά 35% για τις αντίστοιχες περιόδους.

  Η πίεση αυτή αναμένεται να συνεχισθεί και στο προβλεπτό μέλλον. Υπό τις συνθήκες είναι εξαιρετικά στενά τα περιθώρια οποιασδήποτε ουσιαστικής ενίσχυσης της Ε.Φ., είτε σε ανθρώπινο δυναμικό είτε σε νέα αξιόλογα οπλικά συστήματα  και τεχνολογία, με αρνητικές επιδράσεις και σε τυχόν προθέσεις μείωσης της στρατιωτικής θητείας. 

 • Βρετανικές δυνάμεις και ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Στα ίδια σχεδόν επίπεδα όπως τον προηγούμενο χρόνο παραμένουν οι δυνάμεις των Βρετανών στο νησί, καθώς και της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που διαθέτουν στρατιωτικό προσωπικό το οποίο ανέρχεται σε 2.620 και 856 άτομα αντίστοιχα.
  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2015
  SUMMARISED COMPARISON OF MILITARY FORCES IN CYPRUS 2015
  ΤΟΜΕΑΣ
  Section
  ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Τ.Δ.)
  TURKISH FORCES
  ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ (Ε.Φ.)
  NATIONAL GUARD (Ε.Φ.)
  ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Τ.Δ. : Ε.Φ.
  RATIO OF FORCES Τ.Δ. : Ε.Φ.
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
  ΔΥΝΑΜΙΚΟ
  Military Personnel
  Τ.Δ.
  43.000
  Ε.Φ.
  12.500
  1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
  3.4 : 1
  ΑΡΜΑΤΑΜΑΧΗΣ
  Main Battle Tanks
  Τ.Δ.
  348
  Ε.Φ.
  164
  1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
  2.1 : 1
  ΤΟΜΠΚΑΙΤΟΜΑ
  APC and AIFV
  Τ.Δ.
  627
  Ε.Φ.
  395
  1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
  2.2 : 1
  ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
  Artillery
  Τ.Δ.
  232+
  Ε.Φ.
  164
  1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
  1.4 : 1
  ΠΟΛΥΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
  ΠΥΡΑΥΛΩΝ
  MLR
  Τ.Δ.
  6+
  Ε.Φ.
  22
  1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
  1 : 3.6
  ΟΛΜΟΙ
  Mortars
  Τ.Κ.Δ.
  450
  Ε.Φ.
  372 +
  1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
  1.2 : 1
  ΠΑΟ
  SP
  Τ.Δ.
  192 +
  Ε.Φ.
  153
  1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
  1.2 : 1
  ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑ
  ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ
  Anti-tank
  Τ.Δ.
  114
  Ε.Φ.
  115
  1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
  1 : 1
  ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
  Antiaircraft
  Τ..Δ.
  134 +
  Ε.Φ.
  108 +
  1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
  1.2 : 1


  Πηγές: Τα στοιχεία της Έκθεσης προέρχονται από ανοικτές πηγές προσβάσιμες  στο κοινό, όπως το ΔΙΣΜ, το ΔΙΕΣ, ο ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ κ.λπ. Επίσης σημειώνεται ότι σε επιτελική σύγκριση των δυνάμεων προσμετρούνται και άλλοι  παράγοντες, είτε μετρίσιμοι, είτε ποιοτικοί, όπως και άλλοι  υποκειμενικοί.
  Αναλυτικότερα τα στρατιωτικά στοιχεία και οι αριθμοί για το 2015 παρατίθενται πιο κάτω.

  ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ  ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  2015


  ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

    

  Στρατιωτικό Ανθρώπινο Δυναμικό

  Το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) ανέρχεται στις 12.500, περιλαμβανομένων των στελεχών, των εθελοντών, των εθελοντριών και των κληρωτών που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. 
  Εφεδρείες
  Η δύναμη της εφεδρείας ανέρχεται στις 50.000 περίπου.
  Διοίκηση - Δομή
  Η Διοίκηση της Εθνικής Φρουράς έχει έδρα τη Λευκωσία. Η  Εθνική Φρουρά περιλαμβάνει όλους τους κλάδους (Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία). Την κύρια δύναμη αποτελούν οι δυνάμεις Στρατού, που συγκροτούνται σε μεραρχίες και ταξιαρχίες και οι οποίες υπάγονται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς.
    
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ
  Σώμα Στρατού
  1
  Μεραρχίες Πεζικού
  2
  Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία
  1
  Ταξιαρχίες Πεζικού
  2
  Σύνταγμα Καταδρομών
  1
    
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
  Σύνολο στρατιωτών
  (ανδρών και γυναικών)
  12.500
  Το δυναμικό της Ε.Φ. κυμαίνεται μεταξύ 8.000 και 12.500.

  ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
  Άρματα Μάχης 
  Σύνολο
  164
  T-80U
  82
  ΑΜΧ-30G
  30
  ΑΜΧ-30Β-2
  52
  T-34
  Τεθωρακισμένα ΟχήματαΑναγνωριστικά/Μάχης
  Σύνολο
  139
  ΕΕ-9 Κασκαβέλ
  124
  ΕΕ-3 Τζιαραράκα
    15
  Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης
  Σύνολο
  70
  VAB-VCI
  γαλλικής κατασκευής
  27
  BMP-3
  ρωσικής κατασκευής
  43
  Τεθωρακισμένα Οχήματα
  Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ)
  Λεωνίδας
  ελληνικής κατασκευής
  168
  VAB
  γαλλικής κατασκευής
  126
  AMX-VCP
  γαλλικής κατασκευής
    16
    
  Πυροβολικό
  M-1944 100 χιλ.
  20
  Μ-56 105 χιλ.
  72
  ΤRF1 155 χιλ.
  12
  MKF3 155 χιλ.
  αυτοκινούμενα πυροβόλα
  12
  Zuzana 155 χιλ.
  αυτοκινούμενα πυροβόλα
  12
  25-pdr 88 χιλ.
  (αποθηκεμένα)
  36
   M-116 A1 pack 75χλ.
  Μ-42 76 χιλ.
    
  Πολλαπλοί Εκτοξευτήρες Βλημάτων (ΠΕΠ)
  FRYM-63 Plamen 128χιλ
  18
  BM-21 122 χιλ
    4
  Όλμοι
  2014
  Σύνολο
  372 +
  E-44 81χιλ.
  170
  M–30/M-2 107χιλ.
    20
  M-41/-43  82 χιλ.
  RT61 120 χιλ.
  112
  MB -21 122 χιλ.
    22
  Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα (Α.Κ.)
  Σύνολο
  115
  Μilan ( 15 επί των Τζιαραράκα)
    45
  HOT
  (18  επί των VAB)
    70
  Εκτοξευτές Βλημάτων
    (Ε.Β.)
  Μ-72 LAW 66 χιλ.
  -
  RPG-7 knout 73 χιλ.
  850 +
  Apilas112 χιλ.
  1000
  Πυροβόλα Άνευ
  Οπισθοδρομήσεως (ΠΑΟ)
  Σύνολο
  153
  ΕΜ- 67   90χιλ.
      9
  Μ-40Α1 106 χιλ
  144
  M-40 144 106 χιλ
  -
    
  Αντιαεροπορικά
  Μ-55 20χιλ
  36
  GDF-003
  με Skyguard 35χιλ
  24
  Mistral
  εδάφους - αέρος
  30
  Aspide
  εδάφους - αέρος
  12
  SA-15 ( Tor-M1)
  εδάφους αέρος
  6
  3.7-In 94 χιλ.
  Πλωτά Μέσα
  Ακταιωροί
  (Salamis και Kyrenia)
    2
  Ταχύπλοα και άλλα σκάφη
  11
  Μοίρα παράκτιας άμυνας, με 3 ΜΜ- Exocet
  -
  Αεροσκάφη
  ΒΝ-2 Islander
  1
  PC – 9  εκπαιδευτικό
  1
    
  Ελικόπτερα
  Μi – 35P
  11
  SA-342 Gazelleμε HOT)
    4
  Bell206C  LongRangers
    2
  MD – 500
  AW 139 (SAR)
    2
  Bell UH-1H

  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ

    

  Η Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) αριθμεί 950 άτομα και βρίσκεται στο νησί με βάση τη Συνθήκη Εγγυήσεως από το 1960.
  Οπλοστάσιο
  Το οπλοστάσιο της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου  περιλαμβάνει:
  Άρματα Μάχης
  61 M-48 AMOLF
  Tεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού
  80 Λεωνίδα
  Πυροβολικό
  12 Πυροβόλα Μ-114 155 χιλ., 
  6 Μ-110Α2 203 χιλ, 
  M-107 175 χιλ.
  Όλμοι, ΠΑΟ   (Απροσδιόριστος αριθμός)

  ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

    
  Τα τουρκικά στρατεύματα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου το 2015 ανέρχονται σε 43.000. Η δύναμη αυτή προέρχεται από την 3η Στρατιά, που έχει έδρα την Ερζινζάν στην Τουρκία. Πρόκειται για ένα σώμα στρατού, το οποίο χωρίζεται σε δύο μεραρχίες, την 28η Μεραρχία και την 39η και την ΤΟΥΡΔΥΚ.  

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ
  Σώμα Στρατού 1
  Μεραρχίες Πεζικού 2
  Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1
  Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1
  Τάγματα Ειδικών Δυνάμεων 1
  Τάγματα Κομάντος 2
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
  Αριθμός Στρατιωτών
  43.000
  Άρματα Μάχης
  Σύνολο
  348
  Μ-48Α5 Τ1/Τ2
  340
  Μ-48Α2 (εκπαιδευτικά)
     8
  Μ-47/48
  Τεθωρακισμένα
  Οχήματα Μεταφοράς
  Προσωπικού
  Σύνολο
  627
  ΑΑPC
  361
  Μ-113
  266
  M-59
    
  Πυροβολικό
  Συνολικά
  232 +
  Μ 101Α1 105χιλ.
    72
  Μ-114Α2 155χιλ.
    18
  Μ-115  203χιλ.
    12
  Μ-44Τ 155χιλ.
    90
  Πολυεκτοξευτές
  Βλημάτων (Π.Π.)
  Τ-115 122χιλ
  6
  Όλμοι
  Σύνολο
  450
  81χιλ.
  175
  Μ-30 107χιλ.
  148
  ΗΥ–12 120χιλ.
  127
    
  Αντιαρματικά
  Κατευθυνόμενα
  Βλήματα (Α.Κ.Β)
  Σύνολο
  114
  Μilan
    66
  TOW
    48
  Εκτοξευτές  Πυραύλων
  M-72  LAW 66χιλ
  Πυροβόλα Άνευ
  Οπισθοδρομήσεως(ΠΑΟ)
  Μ-67 90χιλ.
  Μ-40Α1 106χιλ
  192
  Αντιαεροπορικά
  Rh 202 20 χιλ.
  GDF- 003 35χιλ
  16
  Μ-1 40χιλ
  48
  Συστήματα Εδάφους –
  Αέρος (Σ.Ε.Α.)
  Stinger
  50 +
  Ραντάρ
  AN/TRQ-36
  -
    
  Πλοία
  Ακταιωρός
  CanerGoyneli
  1
    
  Αεροσκάφη
  Cessna185 ( U-17)
  3
  F-16C/DF-4E
  (Περιοδική στάθμευση)
  -
    
  Ελικόπτερα
  Bell 205
  (UH-1HIroquois)
  3
  S-70A
  (Περιοδική στάθμευση)
  -
  AS-532ULCougar
  περιοδική στάθμευση
  1
  Απροσδιόριστος τύπος ελικοπτέρων

  ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

  Ανθρώπινο Στρατιωτικό Δυναμικό 
  Οι Τουρκοκύπριοι ένοπλοι ανέρχονται στις  3.500.

  Εφεδρείες

  Οι τουρκοκυπριακές εφεδρείες αριθμούν γύρω στις 26.000 όπως παρακάτω:
  11.000 προορίζονται για την πρώτη γραμμή, 
  10.000 για τη δεύτερη γραμμή 
  5.000 για την τρίτη γραμμή. 

  Σύνθεση Δυνάμεων και Οπλισμός
  Oι τουρκοκυπριακές δυνάμεις αποτελούνται από 7 τάγματα πεζικού και διαθέτουν ελαφρύ οπλισμό όπως:
  73 Όλμους 120 χιλ.
  6 Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα  Βλήματα Milan 
  36 ΠΑΟ 106 χιλ.  
  Πλωτά Μέσα

  1 περιπολικό RaufDenktash
  Mk5, 2 SG45/SG46.1 PCI 

  ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

  Ανθρώπινο Δυναμικό:  2620

  268: Προσωπικό για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ
    
  Στρατός

  2 Τάγματα Πεζικού
  1 Μοίρα Μηχανικού – Υποστήριξης
  Σχηματισμός Ελικοπτέρων
  Αεροπορία
  Περιοδική στάθμευση αεροσκαφών
  1 Σμήνος Έρευνα και Διάσωσης
  με ελικόπτερα Bell 412 TwinHuey 

  Ναυτικό

  Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

  Αργεντινή:                   268
  Αυστρία:                          4
  Βραζιλία :                         1  
  Ηνωμένο Βασίλειο:      268
  Καναδάς:                          1
  Κίνα:                                 2
  Κροατία:                           2
  Νορβηγία                          2
  Ουγγαρία:                       76
  Παραγουάη:                   14
  Σερβία:                           46
  Σλοβακία:                     159 
  Χιλή:                               13
                                      856
  Επιπλέον η δύναμη περιλαμβάνει πολίτες  και αστυνομικούς.

  ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
  21/07/2015

www.elamcy.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΥΠΡΟΣ 25737461562614621

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

SOCIAL

ΤΩΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Widget by:Blogger Tips
Pro Blogger Tricks
Instagram Επισκεφτείτε το προφίλ του EΛΛΗΝΩΝ στο Pinterest.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ EMAIL ΣΟΥ ΚΑΙ KANE CLICK ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΕΓΓΡΑΦΗ".:

Delivered by FeedBurner

ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ VIDEO
Recommended Post Slide Out For Blogger

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΜΑΣ...

Embed Calculator requires a newer version of Adobe Flash Player.

You must have the current version of the adobe flash player to use this online calculator.

item