Widgets

Στα νύχια των πολυεθνικών τα ελληνικά περίπτερα


Σχέδιο εξόντωσης των Ελλήνων περιπτερούχων και γενικότερα του ελληνι­κού λιανικού εμπορίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.


Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ λειτουργώ­ντας ως πιόνι των «θεσμών», βλέπε διεθνών τοκογλύφων, μετέρχεται όλες τις μεθόδους, προκειμένου να πλήξει τον συγκεκριμένο κλάδο εξυπηρετώντας τα συμφέροντα πο­λυεθνικών εταιρειών, από την μείωση των καθαρών κερδών επί του συνολικού τζίρου, την επιπρόσθετη φορολόγηση μέχρι το κλεί­σιμο των περιπτέρων, αν ο ιδιοκτήτης τους βγει στην σύνταξη.

Εκτός από το άγριο φοροκυνηγητό και τα άδικα χαράτσια, στερεί την δυνατότητα στους κατόχους περιπτέρων, που στο σύνο­λό τους είναι άτομα με ειδικές ανάγκες – ΑΜΕΑ και παιδιά αναπήρων πολέμου, να μπορούν να μεταβιβάσουν την άδεια σε συγ­γενικά πρόσωπά τους, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, ή ακόμη να τα ενοικιάσουν σε τρί­τους, εξασφαλίζοντας ένα πρόσθετο εισό­δημα (φορολογημένο κι αυτό) για τα γερά­ματά τους.

Μετά την εξέλιξη αυτή, μέσω ειδικής ρύθ­μισης που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, δικαίως πανηγυρίζουν τα διάφορα καρτέλ που δραστηριοποιούνται στην πώληση ειδών καπνού – κινητής τηλε­φωνίας και ημερησίου και περιοδικού Τύ­που.

Κι αυτό γιατί ικανοποιήθηκε το πάγιο αίτη­μά τους να πωλούνται τα προϊόντα αυτά α­πό αλυσίδες περιπτέρων στα οποία θα απα­σχολούνται ως υπάλληλοι αλλοδαποί, που θα συνδέονται άμεσα με τα μεγαλύτερα τραστ στον χώρο των σούπερ-μάρκετ.

Το colpo grosso προβλέπει τον πλήρη αποκλεισμό των Ελλήνων πολιτών από την διαδικασία της δημοπρασίας των περιπτέ­ρων, που θα κλείνουν λόγω συνταξιοδότησης του ιδιοκτήτη τους.

Για να συμμετάσχει κάποιος σ’ αυτή, πρέ­πει να διαθέτει τα εξής φωτογραφικά κριτή­ρια:


- Να έχει φορολογική ενημερότητα.
- Εγγυητικό κεφάλαιο.
- Να μην είναι δηλωμένος στον Τειρεσία.


Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι Έλλη­νες ενοικιαστές περιπτέρων ή άλλοι ενδια­φερόμενοι είναι καταχρεωμένοι, δεν μπο­ρούν εκ των πραγμάτων, να διεκδικήσουν το «χηρευόμενο» περίπτερο.

Οι μόνες που ευνοούνται από τους παρα­πάνω απαγορευτικούς όρους για την συ­ντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων αγο­ραστών, είναι οι πολυεθνικές, που λόγω με­γέθους και «ζεστού» χρήματος πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Παράλληλα, σε μια προσπάθεια αφανισμού των ανεξαρτήτων περιπτερούχων που δεν βρίσκονται στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης, τίθεται σε εφαρμογή η φορολογι­κή υπονόμευσή τους.

Από την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με εγκύκλιο της Γ. Γ. Δημοσίων Εσόδων Αικα­τερίνης Σαββαΐδου, οι ιδιοκτήτες περιπτέ­ρων είναι υποχρεωμένοι να προκαταβάλ­λουν στην Εφορία μηνιαίως το 20% του ενοι­κίου, που προβλέπεται στο μισθωτήριο συμ­βόλαιο.

Για παράδειγμα, αν το ενοίκιο έχει συμφωνηθεί στα 500 ευρώ, τα 400 ευρώ θα πη­γαίνουν στα ΑΜΕΑ ή στον ανάπηρο ιδιοκτή­τη και τα υπόλοιπα 100 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, επιχειρείται η υποχρεωτική εφαρμογή της κάρτας (POS) σε όλες τις συναλλαγές των περιπτερούχων.

Κάτι που θα ‘χει καταστροφικές συνέπει­ες για τον κλάδο, αφού ο κύριος ημερήσιος τζίρος τους προέρχεται από την πώληση καπνικών προϊόντων, εισιτηρίων, καρτών κι­νητής τηλεφωνίας, εφημερίδων και περιοδι­κών. Σε όλα τα προαναφερόμενα είδη ο ΦΠΑ είναι ενσωματωμένος και η πληρωμή γίνεται τοις απολύτου μετρητοίς και μάλιστα προκαταβολικά.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αν οι πελάτες χρησιμοποιούν μόνο την POS, ο περιπτεράς πρέπει να αναζητήσει μετρητά, προκειμένου να αγοράσει νέο εμπόρευμα κι αυτό γιατί η προμήθειά του στα συγκεκριμένα είδη δεν υπερβαίνει το 4% – 5%.

Αν (εξ)αναγκασθεί να πληρώνει και προ­μήθεια 2% στην τράπεζα, τότε θα είναι καλύ­τερα γι’ αυτόν να κατεβάσει ρολά.

Ύπουλο χτύπημα


Για ύποπτες συναλλαγές της κυβέρνησης με τα παράκεντρα των πολυεθνικών και των μεγάλων σούπερ-μάρκετ, ώστε να περά­σουν στα χέρια τους τα περίπτερα και τα ψιλικατζίδικα, κάνει λόγο, μιλώντας στο «ΕΜΠΡΟΣ», ο πρόεδρος του Συνδικάτου Καπνοπωλών και Λιανεμπόρων Ψιλικών Ει­δών Αττικής Γιώργος Δούκας.

Πρόκειται για ένα άτομο που γνωρίζει όσο κανείς άλλος τον συγκεκριμένο χώρο και συχνά έχει προβεί σε αποκαλύψεις για τις υπόγειες διαδρομές μεταξύ των εκάστο- τε κυβερνούντων και των καρτέλ.

Ο ίδιος, που το μεσημέρι της Τετάρτης μαζί με άλλους συνδικαλιστές του κλάδου συναντήθηκε, χωρίς κανένα πρακτικό απο­τέλεσμα, με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Κώστα Πουλάκη, είναι λάβρος στις δηλώσεις του.

Όπως τονίζει «έχουμε στοχοποιηθεί απ’ όλους. Την διαπλοκή την συναντάς, πλέον, σε κάθε υπουργείο. Κάποιοι υπουργοί που προσπάθησαν να μας βοηθήσουν, τους “έφαγε” το μαύρο σκοτάδι».

Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, το τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι «ο πρώην υπουργός Επικρατείας Παναγιώτης Νικολούδης, ο οποίος ενώ είχε ανακοινώσει ότι την 1η Αυγούστου 2015 θα κατατίθετο νομο­σχέδιο για το λαθρεμπόριο καπνικών ειδών στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν μπόρεσε να το στείλει στην Βουλή, αλλά αποπέμφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες».

Για τον συγκεκριμένο, «ο κύριος λόγος που δεν γίνεται τίποτε για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου των παραγωγών καπνού είναι τα τεράστια κέρδη που φτάνουν τα 2 δισ. ευρώ ετησίως, τα οποία καταλήγουν στις τσέπες όσων συμμετέχουν στο εν λόγω κύκλωμα».

Ο ίδιος μιλώντας στο «ΕΜΠΡΟΣ» κάνει ευρεία αναφορά στον «πόλεμο που μαίνεται στο παρασκήνιο, μεταξύ των μεγάλων κα­πνοβιομηχανιών που δίνουν αγώνα αλλη- λοεξόντωσης, προκειμένου να κερδίσουν σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά».

Όπως τονίζει, «στην μονομαχία αυτή χρη­σιμοποιούν κάθε αθέμιτο μέσον, όπως συν­δικαλιστές – αχυρανθρώπους, που παρα­πλανούν τις διάφορες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, προβάλλοντας ως αιτήματα του κλάδου τις προτάσεις των καπνοβιομηχα­νιών».

Πρόκειται για τον Δούκα «για λαγούς αδρά επιχορηγούμενους από τις συγκεκρι­μένες εταιρείες, που τον τελευταίο καιρό δίνουν τα ρέστα τους».

Εξόντωση του Τύπου


Το βρώμικο παιχνίδι της κυβέρνησης με τις πολυεθνικές στον χώρο του Τύπου, που θα πλήξει πολύ σοβαρά την ελευθε­ροτυπία, αποκαλύπτει ο πρόεδρος του ΣΥΝΠΕΚΑ.

Όπως εξηγεί «στην προσπάθεια των πρώην μαρξιστών και νυν θιασωτών της ελεύθερης (ασύδοτης) αγοράς να ακολου­θήσουν πιστά τις οδηγίες και τις εντολές του διεθνούς κεφαλαίου, ετοιμάζεται να δο­θεί η χαριστική βολή στις εφημερίδες που ακόμη εκδίδονται».

«Με το κλείσιμο των περιπτέρων», λέει, «που ανήκουν σε ανεξάρτητους περιπτε- ρούχους και την δημιουργία καρτέλ που θα συνεργάζονται με σούπερ-μάρκετ, οι εκδό­τες και τα πρακτορεία διανομής θα υπο­χρεωθούν για την προβολή των εφημερίδων ή των περιοδικών, να καταβάλουν ειδικό φό­ρο διαφήμισης των εντύπων τους».

Αυτό σε απλά Ελληνικά σημαίνει ότι με δεδομένο ότι ήδη οι πωλήσεις των εφημερί­δων βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, οι πε­ρισσότερες απ’ αυτές θα κλείσουν και δεκά­δες Ελληνες εργαζόμενοι θα βρεθούν στον δρόμο.

Για τον κ. Δούκα, το πρώτο κόμμα που επιχείρησε να «τελειώσει» τους Έλληνες περιπτερούχους ήταν η Ν.Δ.

Με δύο πολυνομοσχέδια που έφεραν την υπογραφή των υπουργών Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, έδωσαν τα περίπτερα στην δικαιοδοσία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ επί δεκαετίας η αρμοδιότητα ανήκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και καταργήθη- κε με τα συγκεκριμένα ν/σ το συνταγματικό ευεργέτημα που έχει δώσει η Πολιτεία προς τα άτομα με ειδικές ικανότητες και τους ανά­πηρους ήρωες πολέμου και τα μέλη των οι­κογενειών τους.

Όπως προσθέτει, «με τις ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτά, δίνεται πλέον το δι­καίωμα στους δήμους να δημοπρατούν ή να καταργούν τα περίπτερα που βρίσκονται εντός των εδαφικών ορίων τους».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Έλληνες Εθνικιστές Ευρωβουλευτές πρόκειται στο τέλος Οκτωβρίου να καταθέσουν στην Ολο­μέλεια του Ευρωκοινοβουλίου επίκαιρη ερώτηση για το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων στην χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιάσουν στοι­χεία που αποδεικνύουν συντριπτικά το μέγε­θος της παρανομίας και τα έσοδα που χάνει το Ελληνικό Κράτος.

EMΠΡΟΣ (Φ. 119)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ-ΛΑΜΟΓΙΑ-ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ 4649492876153763488

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

SOCIAL

ΤΩΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Widget by:Blogger Tips
Pro Blogger Tricks
Instagram Επισκεφτείτε το προφίλ του EΛΛΗΝΩΝ στο Pinterest.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ EMAIL ΣΟΥ ΚΑΙ KANE CLICK ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΕΓΓΡΑΦΗ".:

Delivered by FeedBurner

ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ VIDEO
Recommended Post Slide Out For Blogger

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΜΑΣ...

Embed Calculator requires a newer version of Adobe Flash Player.

You must have the current version of the adobe flash player to use this online calculator.

item