Widgets

Επικίνδυνα και αμφιβόλου ποιότητας αναλώσιμα στα νοσοκομεία της χώρας


Τα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας έχουν γεμίσει, στην πλειονότητά τους, από φθηνά και «αγνώστου προελεύσεως» αναλώσιμα υλικά, φαινόμενο το οποίο υποβαθμίζει τις δημόσιες παροχές υγείας. Αμέτρητα είναι τα παραδείγματα ελαττωματικών υλικών, τα περισσότερα εκ των οποίων χρησιμοποιούνται σε χειρουργικές επεμβάσεις, σύριγγες με προβληματικά έμβολα, εύθραυστοι φλεβοκαθετήρες, συσκευές ορού μη πλήρως αποστειρωμένες.

Εκ των πραγμάτων, η χρήση τέτοιων υλικών επιβαρύνει περαιτέρω την υγεία των ασθενών, κάνει πιο δύσκολη την εργασία των ιατρών, ενώ αποτελεί στην ουσία πηγή δαπανών για το δημόσιο λόγω της χρήσης πολύ μεγαλύτερου αριθμού υλικών.


Η ρίζα αυτού του φαινομένου εντοπίζεται στα κριτήρια που έχουν τεθεί, όσον αφορά την προμήθεια υλικών, από το Παρατηρητήριο Τιμών Προμηθειών και την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας. Μοναδικό κριτήριο στην επιλογή προμηθευτικής εταιρείας αποτελεί το κόστος. Τα υλικά λοιπόν προέρχονται κυρίως από τρίτες χώρες, όπου λόγω φθηνού εργατικού προσωπικού, το κόστος είναι μικρό.

Συνήθεις χώρες παραγωγής αναλώσιμων αποτελούν η Κίνα, η Ινδία αλλά και η Τουρκία. Συνεπώς οι διοικήσεις των νοσοκομείων προμηθεύονται υλικά κατώτερης ποιότητας, τα οποία εμφανίζουν ελαττώματα και όσον αφορά σύνεργα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα χειρουργεία, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.

Ακολουθεί η σχετική ερώτηση της συναγωνίστριας και βουλευτού Β’ Αθηνών, Ελένης Ζαρούλια


ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Γενικευμένη η χρήση φθηνών και αμφιβόλου ποιότητας αναλώσιμων υλικών στα δημόσια νοσοκομεία» 


Τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας έχουν κατακλυστεί από φθηνά υλικά προερχόμενα από τρίτες χώρες, με αποτέλεσμα όχι μόνο οι ιατροί να δυσκολεύονται στην εκτέλεση των εργασιών τους αλλά και η υγεία των ασθενών να τίθεται σε κίνδυνο. Πιο συγκεκριμένα, στο Παρατηρητήριο Τιμών Προμηθειών Υγείας αλλά και στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, το βασικό κριτήριο για την επιλογή προϊόντων αποτελεί η χαμηλή τιμή τους. Κατ’ επέκταση τα νοσοκομεία προμηθεύονται υλικά κατώτερης ποιότητας, τα οποία αποδεικνύονται ανεπαρκή. Χώρες παραγωγής είναι κυρίως η Κίνα, η Ινδία, η Τουρκία και η Αίγυπτος. Υλικά στα οποία εμφανίζονται συχνότερα βλάβες- η πλειονότητα των οποίων χρησιμοποιείται σε χειρουργικές επεμβάσεις- αποτελούν οι σωλήνες αναπνευστήρων, οι σύριγγες και τα χειρουργικά γάντια, οι φλεβοκαθετήρες καθώς και τα καλύμματα χειρουργικών μικροσκοπίων. Όπως όμως τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων Παύλος Αρναούτης, εν τέλει οι δαπάνες αυξάνονται, καθώς πολύ απλά χρησιμοποιούνται περισσότερα υλικά.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 


Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα των διαδικασιών για τις προμήθειες των νοσοκομείων σε υγειονομικό υλικό;

Υπάρχει πρόθεση για αλλαγή του τρόπου προμηθειών αναλώσιμων υλικών από τα νοσοκομεία, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι προδιαγραφές ποιότητας των υλικών, αλλά και να μπορούν οι διοικήσεις των νοσοκομείων να λαμβάνουν δείγμα των υλικών, για τον έλεγχο της ποιότητας τους;

Αθήνα, 31/03/2015

Η ερωτώσα Βουλευτής
Ελένη Ζαρούλια
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ


Επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία η αύξηση των νοσοκομειακών αποβλήτων


Η αύξηση των αποβλήτων από τις υγειονομικές μονάδες εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία λόγω ακριβώς της μορφής των αποβλήτων των νοσοκομείων.
Πιο συγκεκριμένα, πέρα από τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ), τα οποία προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα και προκύπτουν από την καθαριότητα, την Παρασκευή φαγητού και τη συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, στα νοσοκομειακά απόβλητα περιλαμβάνονται και άλλες κατηγορίες αποβλήτων, ιδιαιτέρως βλαβερές για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.  

Από τη μία πλευρά τα Επικίνδυνα απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων, στα οποία περιέχονται μολυσματικά και ανατομικά απόβλητα, είναι απαραίτητο να συλλέγονται από το κατάλληλο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, τη στιγμή παραγωγής τους. Από την άλλη, είναι εξίσου αναγκαία η διαχείριση των  Ειδικών Ρευμάτων Αποβλήτων (ραδιενεργές ουσίες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ.)

Καταλήγοντας καθίσταται αναγκαία η διασάφηση από το αρμόδιο υπουργείο του τρόπου διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων και η γνωστοποίηση των εταιρειών που έχουν αναλάβει αυτό το έργο, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Για το ζήτημα αυτό κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο συναγωνιστής Γρέγος Αντώνιος Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, στις 19/03/2015.

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Η αύξηση των νοσοκομειακών αποβλήτων εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία»

Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των ποσοτήτων των αποβλήτων που παράγονται από την υγειονομική περίθαλψη. Μάλιστα, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό από αυτά θεωρείται ως υψηλού κινδύνου για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ιδιαίτερη διαχείρισή τους. Βασικός γνώμονας για τη διαχείριση αυτών είναι η προστασία του περιβάλλοντος και των εμπλεκομένων ατόμων (χειριστές, προσωπικό, ασθενείς, συνοδοί). Η κατηγοριοποίηση των αποβλήτων βοηθά στο να επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος επεξεργασίας. Ανάλογα, επομένως, με την ιδιότητα των αποβλήτων επιλέγεται και η κατάλληλη μέθοδος. 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
  • Τι ποσότητες αποβλήτων παράγονται καθημερινά από τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα;
  • Γίνεται κατηγοριοποίησή τους; Ποιες εταιρείες έχουν αναλάβει την διαχείρισή τους;
  • Τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος; 
Αθήνα, 19/03/2015

Ο ερωτών Βουλευτής
Αντώνιος Γρέγος
Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Οι ασφαλισμένοι πολίτες στον ΕΟΠΥΥ υποχρεούνται πλέον να παραλαμβάνουν το φθηνότερο σκεύασμα για την ασθένειά τουςΣύμφωνα με εγκύκλιο που εστάλη από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Κοντό, οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται πλέον να συντηρούν απόθεμα γενοσήμων φαρμάκων, όπως επίσης και να πωλούν τα φθηνότερα φάρμακα για την εκάστοτε δραστική ουσία. Με τον όρο γενόσημα, ορίζονται τα αντίγραφα των πρωτότυπων φαρμάκων, τα οποία περιέχουν κοινή θεραπευτική –δραστική- ουσία.
Όσον αφορά τη γενικευμένη χρήση γενοσήμων φαρμάκων στην Ελλάδα, προκύπτουν πολλές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους. Κατά πρώτον, η πλειοψηφία αυτών των αντιγράφων προέρχεται από τρίτες χώρες, χωρίς να προβλέπονται έλεγχοι για την ποιότητά τους. Λόγω λοιπόν του φθηνού κόστους τους, θίγεται άμεσα ο κλάδος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. 

Επιπλέον, τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των Ελλήνων πολιτών που είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο τομέα, ενώ παράλληλα πλήττεται η αξιοπιστία των εργαζομένων στον ιατρικό και φαρμακευτικό τομέα. Κατά δεύτερον, η επιλογή μεταξύ γενοσήμων και πρωτότυπων φαρμάκων, εφόσον η διαφορά στην τιμή δεν επιβαρύνει το δημόσιο αλλά τον πολίτη, θα έπρεπε να είναι ελεύθερη και όχι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει λόγος τόσο οι ιατροί όσο και οι φαρμακοποιοί να συνταγογραφούν υποχρεωτικά το φθηνότερο σκεύασμα στους ασφαλισμένους πολίτες.

Εν ολίγοις πρόκειται για μια απόφαση που εκδόθηκε μόλις λίγες ημέρες πριν τη διενέργεια εθνικών εκλογών επί Βορίδη, με σκοπό την μείωση των δαπανών στο δημόσιο ιατρικό τομέα, καθ’ υπόδειξη της Τρόικας. Εν τούτοις, για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εθελοτυφλεί, όντας απρόθυμη να διορθώσει την υφιστάμενη κατάσταση.
Για το εν λόγω ζήτημα κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο συναγωνιστής Γερμενής Γεώργιος, Βουλευτής Β’ Αθηνών.

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την υποχρέωση των φαρμακοποιών να περιλαμβάνουν απόθεμα γενοσήμων»   

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εστάλη από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Δημήτρη Κοντό, οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι να συντηρούν απόθεμα γενοσήμων (ομοιοδραστικών) φαρμάκων όπως επίσης και να πωλούν τα φθηνότερα φάρμακα για την εκάστοτε δραστική ουσία. Τα πρόστιμα για τυχόν παράβαση των συγκεκριμένων κανονισμών κυμαίνονται μεταξύ 500- 5.000 ευρώ ενώ δεν αποκλείεται και ο προσωρινός αποκλεισμός του φαρμακείου από την εκτέλεση συνταγών του ΕΟΠΥΥ, από έναν έως έξι μήνες. Όπως επισημαίνει ο ΠΦΣ, η συγκεκριμένη απόφαση του προηγούμενου υπουργού υγείας μετατράπηκε σε νόμο του Κράτους μόλις τρεις μέρες πριν τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών. Ουσιαστικά με τη συγκεκριμένη απόφαση, εφόσον η διαφορά στην τιμή μεταξύ γενοσήμων και πρωτότυπων φαρμάκων επιβαρύνει τον πολίτη και όχι το κράτος, περιορίζεται η ελεύθερη βούληση των ασφαλισμένων, οι οποίοι και πληρώνουν μέσω επαχθών φόρων για ένα αξιοπρεπές επίπεδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Πέραν των παραπάνω, η εισαγωγή και πώληση γενοσήμων φαρμάκων με μόνο κριτήριο το κόστος και όχι την ποιότητα, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών αλλά και την οικονομία εφόσον εκ των πραγμάτων η ελληνική φαρμακοβιομηχανία τίθεται σε δεύτερη μοίρα.  

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
  • Υπάρχει η πρόθεση να ακυρωθεί η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία αποτελεί δείγμα μιας καθαρά μνημονιακής πολιτικής;
  • Θα ληφθούν μέτρα για τον έλεγχο της ποιότητας των γενοσήμων φαρμάκων;
Αθήνα, 18/03/2015

Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Γερμενής
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ


Η Χρυσή Αυγή δίπλα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που στερούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Η Χρυσή Αυγή δίπλα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που στερούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Ο Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή αποδεικνύει έμπρακτα πως βρίσκεται στο πλευρό όλων των δοκιμαζόμενων Ελλήνων με δράσεις και πρωτοβουλίες εντός και εκτός Κοινοβουλίου.

Πρόσφατα στο νομοσχέδιο για την επανεκκίνηση της οικονομίας κατέθεσε τροπολογία υπέρ των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ που αδυνατούν λόγω της οικονομικής κρίσης να καταβάλλουν τις εισφορές τους και γι’ αυτό στερούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δυστυχώς το ανθελληνικό κράτος και το «δημοκρατικό τόξο» δεν έκανε δεκτή την εν λόγω τροπολογία που θα διασφάλιζε τους συγκεκριμένους δοκιμαζόμενους Έλληνες ελεύθερους επαγγελματίες.

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με δεδομένη την κατάσταση εξαθλίωσης που έχουν περιέλθει οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλλουν τις εισφορές του κλάδου υγείας, ισχύει το απαράδεκτο φαινόμενο να στερούνται παράνομα  την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Η μη καταβολή των εισφορών του κλάδου υγείας, γίνεται λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, λόγω της μνημονιακής πολιτικής που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Άνθρωποι οι οποίοι για τους ως άνω λόγους δεν έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν τις εισφορές τους  έχουν κινδυνέψει με θάνατο ή και αναπηρία. Επίσης εξ΄ αιτίας αυτής της κατάστασης, δεν μπορούν να απολαμβάνουν τις προβλεπόμενες παροχές από τον ΟΑΕΕ όπως και να έχουν βιβλιάριο υγείας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο παρόν νομοσχέδιο προστίθεται το εξής άρθρο:

«Ο ΟΑΕΕ, ενόψει του υποχρεωτικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και, ειδικότερα της καθολικής υποχρέωσης ασφαλιστικής κάλυψης υγείας θα πρέπει να παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και όλες τις προβλεπόμενες παροχές  σε όλους τους ασφαλισμένους, οι οποίοι βρίσκονται σε αδυναμία εξόφλησης οφειλομένων εισφορών. Επίσης δεν θα πρέπει να προβαίνει σε αυθαίρετες διαγραφές μελών εξ΄αυτού του λόγου και να μην απαιτεί εισφορές κλάδου υγείας για χρονικό διάστημα που δεν παρείχε υγειονομικές υπηρεσίες. Επίσης ο ΟΑΕΕ οφείλει να θεωρεί βιβλιάρια υγείας και  να χορηγεί βεβαιώσεις σε ασφαλισμένους που  αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οφειλόμενες εισφορές του κλάδου υγείας,  όπως και δεν θα πρέπει να ελέγχει αν έχουν εξοφληθεί οι εισφορές του κλάδου συντάξεως».

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Ηλίας Παναγιώταρος
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Αρτέμης Ματθαιόπουλος
Βουλευτής Σερρών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Γεώργιος Γαλέος
Βουλευτής Αργολίδος
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

www.xryshaygh.comΔημογραφικό πρόβλημα: βόμβα στα θεμέλια του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης


Πολλές φορές έχει γίνει λόγος στη σελίδα της Χρυσής Αυγής σχετικά με το διαρκώς αυξανόμενο δημογραφικό ζήτημα και τις επιπτώσεις του στο Έθνος και την Κοινωνία. Πέρα λοιπόν από τις οφθαλμοφανείς και βαρυσήμαντες συνέπειες αυτού του φαινομένου, εντοπίζονται και άλλες συνέπειες λιγότερο εμφανείς αλλά εξίσου σοβαρές. Μία από αυτές είναι και η αλλαγή στις δομές του δημόσιου συστήματος ασφάλισης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, σε ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον, το 2060, ο πληθυσμός της χώρας θα έχει μειωθεί από τα 11.000.000 στα 8,5 εκατομμύρια κατοίκους, όπου το 60% θα είναι υπέργηροι (άνω των 65 ετών). Όσον αφορά τα εργασιακά δεδομένα, αυτά τα ποσοστά μεταφράζονται σε 1 στους 4 Έλληνες να εργάζεται μέχρι τα 65-74 έτη και με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης τα 72 έτη περίπου.

Ακόμα, όπως προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα, το άθροισμα της κύριας και επικουρικής σύνταξης αναμένεται να μειωθεί εντυπωσιακά , όπως επίσης και ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων ατόμων. Όπως γίνεται εμφανές, αυτές οι εξελίξεις θα επηρεάσουν αρνητικά τόσο τα ήδη αυξημένα ποσοστά της ανεργίας, όσο και την οικονομία και τη γενικότερη ανάπτυξη της χώρας.  

Αυτή η προσανατολισμένη στον οικονομικό τομέα έρευνα, σε συνάρτηση με πλήθος άλλων ερευνών που επικεντρώνονται σε άλλες πτυχές του προβλήματος, δείχνουν ότι η άμεση αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του πληθυσμού θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης. Εν τούτοις οι μέχρι τώρα ενέργειες του κυβερνητικού σχήματος δείχνουν να κινούνται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση (υπαναχώρηση των εξαγγελιών όσον αφορά 13ο μισθό και κατώτατο μισθό, αθρόα απελευθέρωση λαθρομεταναστών σε αστικά κέντρα, διάλυση ΕΣΥ).

Για το εν λόγω ζήτημα κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή η Βουλευτής  Λάρισας, Δέσποινα Σβερώνη-Χονδρονάσιου.

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΘΕΜΑ: «Το δημογραφικό πρόβλημα «νάρκη» στα θεμέλια του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης»

Σε μείζoν εθνικό πρόβλημα αναδεικνύεται το δημογραφικό στη χώρα μας. Στην αναλογιστική μελέτη που έχει ολοκληρώσει η Εθνική Αναλογιστική Αρχή φαίνεται η δραματική συρρίκνωση του πληθυσμού της Ελλάδας, ο οποίος από 11 εκατομμύρια σήμερα, αναμένεται να μειωθεί στα 8,5 εκατομμύρια το 2060. Υπολογίζεται, επίσης, το 60% του ενεργού πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών, ενώ ένας στους τέσσερις Έλληνες από 65 έως 74 ετών θα εργάζεται. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα είναι 71,9 ενώ το άθροισμα της κύριας και επικουρικής σύνταξης αναμένεται να έχει μειωθεί δραματικά. Η εικόνα που παρουσιάζει η μελέτη είναι το λιγότερο τρομακτική με τη συνεχή μείωση του πληθυσμού και τη δραματική αύξηση του δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων να αποτελεί κανόνα. Το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας, μέσα και από εμπεριστατωμένες μελέτες, δείχνει να εξελίσσεται σε θεμελιώδες ζήτημα, όχι μόνο για την σωστή λειτουργία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης αλλά και για την ίδια την επιβίωση του έθνους μας.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
  • Τι προτίθεστε να πράξετε σε σχέση με το φλέγον ζήτημα του δημογραφικού στη χώρα μας; Πώς σκοπεύετε να αντιστρέψετε τις δυσμενείς αυτές προβλέψεις;
  • Θα προχωρήσετε σε  ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις τρίτεκνες οικογένειες; Τι θα πράξετε σε ότι αφορά την ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας που καταργήθηκε από 01/11/2012;
Αθήνα, 09/03/2014

Η ερωτώσα Βουλευτής
Δέσποινα Σβερώνη-Χονδρονάσιου
Βουλευτής Λάρισας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ


Απροστάτευτοι από τον ιό της γρίπης οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, λόγω ανεπάρκειας των ΜΕΘ των νοσοκομείων της περιοχής


Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στη Θεσσαλονίκη εμφανίζουν συνεχώς πληρότητα 100%, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται το σύνολο των πολιτών που καταφεύγουν στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν συνολικά 96 κλίνες, αριθμός εξαιρετικά μικρός σε σχέση με τον αριθμό των ασθενών τόσο της Θεσσαλονίκης, όσο και γειτονικών περιοχών.

Ειδικότερα, το νοσοκομείο Παπανικολάου περιλαμβάνει το μέγιστο αριθμό κλινών(36), ενώ στα υπόλοιπα νοσοκομεία τα διαθέσιμα κρεβάτια δεν ξεπερνούν τη δεκάδα. Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση όσον αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών, όπου αποκλειστικά στο Ιπποκράτειο λειτουργούν οκτώ κλίνες νεογνών, οι οποίες εξυπηρετούν περιστατικά από τη Λάρισα μέχρι τον Έβρο.

Όπως γίνεται εμφανές λόγω έξαρσης της γρίπης αυτής την περίοδο, οι ΜΕΘ καταλήγουν ανεπαρκείς απέναντι στις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να μην λαμβάνουν την ανάλογη φροντίδα. Όσο αφορά δε την παιδική υγεία, αυτή η κατάσταση μόνο απαράδεκτη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.

Για το συγκεκριμένο ερώτημα κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο Βουλευτής Β’ Αθηνών Γεώργιος Γερμενής, στις 12/03/2015.

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ανεπαρκής η λειτουργία των ΜΕΘ στην Θεσσαλονίκη, απέναντι στην έξαρση της γρίπης»     

Υπερπλήρεις εμφανίζονται οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στις μονάδες υγείας της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι ανάγκες του συνόλου των πολιτών. Λόγω έξαρσης του ιού της γρίπης, οι ΜΕΘ εμφανίζουν συνεχώς πληρότητα 100%, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνει εξειδικευμένη φροντίδα το σύνολο των ασθενών. Συνολικά, η πόλη διαθέτει 96 κλίνες, ανεπαρκείς για τους ασθενείς , οι οποίοι πολλές φορές προέρχονται και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Το Παπανικολάου διαθέτει το μέγιστο αριθμό κλινών (31 κρεβάτια), ενώ στα υπόλοιπα νοσοκομεία της πόλης ο αριθμός δεν ξεπερνά τις 1ο κλίνες. Ακόμα, όσον αφορά την υγεία των παιδιών, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο λειτουργούν οκτώ κλίνες ΜΕΘ νεογνών οι οποίες εξυπηρετούν περιστατικά από Λάρισα μέχρι Έβρο, καθώς είναι το μοναδικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη με ΜΕΘ νεογνών.
Πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς πέρα από τους ασθενείς, αυξάνεται ο κίνδυνος εξάπλωσης της συγκεκριμένης γρίπης, από την οποία σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν καταλήξει 42 άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα και 110 βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
  • Θα πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες ενέργειες για την ενίσχυση των ΜΕΘ όχι μόνο σε Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα στη Βόρειο Ελλάδα;
  • Θα ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία ΜΕΘ παίδων και νεογνών σε νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδας;
Αθήνα, 12/03/2015

Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Γερμενής
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2393936393451330572

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

SOCIAL

ΤΩΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Widget by:Blogger Tips
Pro Blogger Tricks
Instagram Επισκεφτείτε το προφίλ του EΛΛΗΝΩΝ στο Pinterest.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ EMAIL ΣΟΥ ΚΑΙ KANE CLICK ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΕΓΓΡΑΦΗ".:

Delivered by FeedBurner

ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ VIDEO
Recommended Post Slide Out For Blogger

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΜΑΣ...

Embed Calculator requires a newer version of Adobe Flash Player.

You must have the current version of the adobe flash player to use this online calculator.

item