Widgets

Καταγγελία των Ιατρών του Ελληνισμού για το μεγάλο σκάνδαλο στο ΤΣΑΥ


Το ασφαλιστικό ταμείο των υγειονομικών, ένα από τα πιο εύρωστα ταμεία, μετά από τις απώλειες 300 εκατομμυρίων με τα δομημένα ομόλογα και άλλων 900 με το PSI συγχωνεύτηκε με το ταμείο των μηχανικών (Ε.Τ.Α.Α -Τ.Σ.Α.Υ.) και η παροχή των υπηρεσιών υγείας στα μέλη του γίνεται πλέον από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Το αποτέλεσμα είναι ένα υγιέστατο ταμείο με τριπλάσιους εργαζόμενους από συνταξιούχους να κινδυνεύει με κατάρρευση.

Τελευταία πολλοί υγειονομικοί έχασαν και την ασφαλιστική κάλυψή τους καθώς διαπιστώνουν ότι δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης γιατί, άκουσον άκουσον (!) έχει χαθεί ο φάκελλός τους ο οποίος για να γίνει ψηφιακός έχει σπαταληθεί σε ιδιωτικό φορέα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα φέρεται ο ίδιος ο διοικητής του, διορισμένο κομματόσκυλο των κυβερνήσεων της καταστροφής να έχει πει ότι φταίνε οι ιατροί που δεν έχουν φέρει τα απαιτούμενα έγγραφα.Μα τα έχουνε φέρει κύριε διευθυντά 3 και 4 φορές την τελευταία δεκαετία.

Η Έκθεση Διοικητικού Διαχειριστικού Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατέληξε στα κάτωθι συμπεράσματα:

•  Δεν συντάσσονται Ισολογισμοί και υπάρχει μόνο ο ισολογισμός για το έτος 2001…
•  Δεν υπάρχει αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων καθόσον τα ζητούμενα στοιχεία μεταβάλλονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα.
•  Οι προϋπολογισμοί δεν είναι ρεαλιστικοί καθόσον ελλείψει των απαραίτητων λογιστικών καταστάσεων τα οικονομικά στοιχεία που ζητήθηκαν αποκλίνουν σημαντικά.
•  Οι προσωρινές συντάξεις και οι συντάξεις χηρείας χορηγούνται σχετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε σχέση με τις συντάξεις γήρατος από 1-3 μήνες ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις όπου σύνταξη χηρείας χορηγήθηκε σε διάστημα λιγότερο του μήνα ή και ακόμα την ίδια μέρα που αιτήθηκε από τη δικαιούχο ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις χορήγησης παρόμοιων συντάξεων σε χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών.
•  Η χρονική καθυστέρηση για την έκδοση των συντάξεων γήρατος προσεγγίζει σε κάποιες περιπτώσεις τα δύο έτη… Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις χορήγησης σε σύντομα χρονικά διαστήματα π.χ. με εντολή Προέδρου. Τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των συνταξιοδοτικών φακέλων που είναι σε εκκρεμότητα (περίπου 2000)λόγω της αύξησης των αιτήσεων για σύνταξη.
•  Δεν υπάρχει έλεγχος των εργοδοτών ως προς τα στοιχεία των απασχολούμενων υγειονομικών που δηλώνουν, με συνέπεια ο Φορέας να μην γνωρίζει εάν απασχολούνται υγειονομικοί χωρίς να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη γνωστοποίηση της απασχόλησής τους στο Ταμείο από τον εργοδότη.
•  Μη κατάρτιση ετήσιου προγράμματος προμηθειών και γενικότερα προγραμματισμού και πολιτικής προμηθειών ακόμα και για την επαναλαμβανόμενη σε ετήσια βάση προμήθεια αναλώσιμων ή απαραίτητων ειδών για τη λειτουργία του Ταμείου.
•  Πρακτική απευθείας αναθέσεων ή διεξαγωγής μικρότερης κλίμακας διαγωνισμών εντός του ίδιου έτους σε είδη και ποσά για τα οποία θα μπορούσε να έχει διεξαχθεί ενιαίος τακτικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός.
•  Πρακτική αυθαίρετων παρατάσεων ή ανανεώσεων συμβάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική μνεία ή αναφορά στην διακήρυξη ή την ίδια σύμβαση.
•  Επιλογή ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων ή μελετών χωρίς προηγούμενη διαδικασία επιλογής-αξιολόγησης ή διαγωνιστική διαδικασία.

Οι ιατρικοί σύλλογοι δεν έχουν πάρει θέση και ο μεγαλύτερος της χώρας αυτός την Αθήνας κατά την προσφιλή τακτική του προχώρησε σε άλλη μία μήνυση για την διερεύνηση υπονοιών αδικημάτων από τις διοικήσεις. Οι μειοψηφούσες παρατάξεις του του ΙΣΑ είτε αδιαφορούν (ΔΗΠΑΚ-ΚΚΕ), είτε ζητούν να γίνουν μηνύσεις κατά των διοικήσεων και παντών υπευθύνων (Α.Ρ.ΣΙ.-ΣΥΡΙΖΑ-ΝΙΚΙ) και να αποσυρθεί ο εκπρόσωπος του ΠΙΣ στο ΤΣΑΥ.Και ο καιρός περνάει και οι υγειονομικοί δεν έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη...Τι ειρωνεία.

Άμεσα πρέπει να δοθεί λύση και κάλυψη ασφαλιστικά όλων όσων έχει χαθεί ο φάκελλος. Αντίθετα δίνονται υποσχέσεις και αοριστολογίες για διασφάλιση των γιατρών και της εύρυθμης λειτουργίας του ΤΣΑΥ.Οι ποινικές ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν ΆΜΕΣΑ σε όλες τις ως τώρα διοικήσεις, να γίνει λογιστικός έλεγχος και ο Εισαγγελέας να διερευνήσει τις ποινικές ευθύνες διοικήσεων και πολιτικών για την απώλεια χρημάτων και δεδομένων.

Μάλλον αυτό δεν συμφέρει και ο Εισαγγελέας προτιμά να ρίχνει στην φυλακή αθώους ανθρώπους όπως τον Αρχηγό μας, τους Βουλευτές και λοιπούς Συναγωνιστές γιατί δεν δέχθηκαν να γίνουν μέρος του συστήματος που κατέστρεψε την Ελληνική κοινωνία, μέρος της οποίας είναι και το κάποτε εύρωστο ΤΣΑΥ.Οι εκπρόσωποι αυτού του συστήματος στον ΙΣΑ δεν είναι ικανοί να ορθώσουν το ανάστημά τους ενάντια στα αφεντικά τους. Όταν αποκατασταθεί η λειτουργία της Ελληνική Δικαιοσύνης χωρίς φανφάρες και μηνύσεις εντυπωσιασμού οι υπεύθυνοι της κατάντιας του ΤΣΑΥ και των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων θα λογοδοτήσουν και θα τιμωρηθούν για την ταλαιπωρία των συναδέλφων μας και των οικογενειών τους.


Παναγιώτης Κελεπούρης

Επικεφαλής των Ιατρών του Ελληνισμού


Έλληνες Γιατροί: Επικίνδυνη η μαύρη εργασία στο χώρο της υγείας

Τον Οκτώβρη εντοπίστηκαν δέκα γυναίκες που δούλευαν παρανόμως ως αποκλειστικές, εκ των οποίων οι εννέα αλλοδαπές και επτά χωρίς άδεια παραμονής στη χώρα

Αργότερα, στις 20 Δεκεμβρίου εντοπίστηκαν και πάλι αλλοδαπές εργαζόμενες παρανόμως ως αποκλειστικές νοσοκόμες. Ουσιαστικά, έχει γίνει πλέον πραγματικότητα η παράνομη εργασία αλλοδαπών στα νοσοκομεία της χώρας, με την ανοχή και των διοικήσεων των νοσοκομείων και του αρμόδιου υπουργείου.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης του ΙΚΑ, υπολογίζονται περίπου 100 παράνομες αποκλειστικές σε κάθε νοσοκομείο, δημόσιο ή μη. Πολλές από αυτές προωθούνται σε νοσοκομεία από κυκλώματα, τα οποία τις εκμεταλλεύονται, αφήνοντας άνεργο έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο, τις νόμιμες αποκλειστικές νοσοκόμες. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Νοσοκόμων Αποκλειστικής Απασχόλησης οι εργαζόμενες προέρχονται ακόμα και από κέντρα νυχτερινής διασκεδάσεως και φυσικά ούτε έχουν υποβληθεί στις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις, ούτε τηρούν τους βασικούς κανόνες υγιεινής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Υγείας διαθέτει τον ανάλογο ελεγκτικό μηχανισμό, το ΣΕΠΕ, το οποίο ωστόσο δεν αποζημιώνεται για την εργασία του με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται οι αναγκαίοι έλεγχοι. Και φυσικά μεγάλη είναι και η ευθύνη των Διοικήσεων ορισμένων νοσοκομείων, καθώς αντί να προωθούν την εργασία των Νομίμων Αποκλειστικών Νοσοκόμων, αντιθέτως επιτρέπουν την παράνομη –και επικίνδυνη-εργασία των «δήθεν» νοσοκόμων.xryshaygh.com


ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΓΕΙΑ 1994558961054926337

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

SOCIAL

ΤΩΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Widget by:Blogger Tips
Pro Blogger Tricks
Instagram Επισκεφτείτε το προφίλ του EΛΛΗΝΩΝ στο Pinterest.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ EMAIL ΣΟΥ ΚΑΙ KANE CLICK ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΕΓΓΡΑΦΗ".:

Delivered by FeedBurner

ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ VIDEO
Recommended Post Slide Out For Blogger

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΜΑΣ...

Embed Calculator requires a newer version of Adobe Flash Player.

You must have the current version of the adobe flash player to use this online calculator.

item