Widgets

Άννα Μελά Παπαδοπούλου: Η «Μάννα του Στρατιώτου»


Η Άννα Μελά Παπαδοπούλου (Μασσαλία, 3 Σεπτεμβρίου 1871 - Αθήνα, 12 Μαρτίου 1938), ήταν μια μεγάλη Ελληνίδα, εξέχουσα ιστορική προσωπικότητα των Βαλκανικών Πολέμων, του Μεγάλου Πολέμου και της Μικρασιατικής Εκστρατείας, που υπηρέτησε ως εθελόντρια νοσοκόμα στα πολεμικά μέτωπα και έμεινε γνωστή ως «Μάννα του Στρατιώτου». Στην μνήμη της, ο τίτλος αυτός αποδόθηκε και σε άλλες εξέχουσες νοσοκόμες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Βιογραφικά στοιχεία

Το πορτραίτο της Άννας Μελά από 
την Θάλεια Φλωρά-Καραβία
Ήταν το τέταρτο από τα 7 παιδιά του Μιχαήλ Μελά και της Ελένης Βουτσινά. Ο φιλότεχνος πατέρας της την ενθάρρυνε να αναπτύξει το ταλέντο της στη ζωγραφική και από την μητέρα της έμαθε να φροντίζει για τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Ο ηρωικός θάνατος του αδελφού της Παύλου Μελά στη Μακεδονία στις 13 Οκτωβρίου 1904 και τα θλιβερά, για την οικογένεια, γεγονότα που ακολούθησαν, την επηρέασαν βαθειά, καθότι ήταν φύσει ευαίσθητη και συναισθηματική. 

Άφησε το χωριό στην Εύβοια, όπου ο σύζυγός της Απόστολος Παπαδόπουλος είχε κτήματα και πήγε μόνιμα στην Αθήνα όπου αφοσιώθηκε στο φιλανθρωπικό της έργο. Οργάνωσε τη Πολυκλινική Αθηνών και το Σωματείο "Η Πρόοδος". 

Όταν κηρύχθηκε ο Α' Βαλκανικός Πόλεμος στις 11/9/1912 άφησε τα δυο παιδιά της, που ήσαν στην εφηβεία, με τον πατέρα τους και κατατάχθηκε στον στρατό ως εθελόντρια νοσοκόμα. Υπηρέτησε καθ' όλη την δεκαετία 1912-1922, δηλαδή στους 2 Βαλκανικούς Πολέμους, τον Βορειο-ηπειρωτικό Αγώνα, στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία

Στις 10 Οκτωβρίου του 1914 το Υπουργείο Στρατιωτικών της κυβέρνησης της Αυτόνομης Ηπείρου της απονέμει «τον Σιδηρούν Πολεμικόν Σταυρόν». Για την δράση της στη Σερβία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ως επικεφαλής της ελληνικής αποστολής του Ερυθρού Σταυρού, ο βασιλέας Κωνσταντίνος της απένειμε τον Αργυρό Σταυρό του Σωτήρος, τον Δεκέμβριο του 1914. 

Η Άννα Μελά Παπαδοπούλου.

Την άνοιξη του 1915 έλαβε το Σέρβικο Μετάλλιον του Αγίου Ανδρέα και τον Σταυρό της Αυτοκράτειρας Ελισάβετ της Αυστρίας για τις υπηρεσίες της προς τους αιχμαλώτους των Σέρβων. Στην Ελλάδα αλλά και στην Σερβία ήταν η πρώτη γυναίκα που της γινόταν αυτή η τιμή. Τιμήθηκε «δι' 28 εν όλω παρασήμων». Έλαβε ακόμα και το «Αργυρούν μετάλλιον αρετής και αυτοθυσίας» υπό της Ακαδημίας Αθηνών. Πολλά από αυτά τα παράσημα χάθηκαν σε πυρκαγιά κατά τον Β’ Παγκόσμιο.

Κατά την μεταπολεμική περίοδο ασχολήθηκε με τα τεράστια προβλήματα των προσφύγων από τη Μικρασιατική καταστροφή. Αγωνίστηκε για την αντιμετώπιση της φυματίωσης που μάστιζε τους πρόσφυγες αλλά τους απόστρατους μαχητές των Πολέμων. Συνέβαλε στην επέκταση του Νοσοκομείου Σωτηρία, με τη προσθήκη του περιπτέρου "Πεύκα Ματσούκα" και έκανε εράνους στην ομογένεια της Αμερικής και Αιγύπτου για την ανέγερση σανατορίου στην Κορφοξυλιά, κοντά στα Μαγούλιανα Αρκαδίας.

Η Άννα Μελά Παπαδοπούλου πέθανε στην Αθήνα, υποκύπτωντας κι εκείνη στη φυματίωση. Κηδεύτηκε στις Ροβιές Ευβοίας

Εξώφυλλο βιβλίου Αντώνη Σταυρίδη (2007).
Άννα Μελά Παπαδοπούλου, Εκεί που δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι. Αθήνα: Μίλητος.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Αντώνης Σταυρίδης (2007). Άννα Μελά-Παπαδοπούλου, Εκεί που δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι. Αθήνα: Μίλητος. σελ. 404. 
Ελένη Μπακοπούλου (2004). Η Μάννα,. Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση. σελ. 223. 
Άννα Μελά Παπαδοπούλου (2010). Ως ελευθέρα πολίτις... Ημερολόγιο Εκστρατείας 1912-1926. Αθήνα: Μίλητος. σελ. 733.
Φωτογραφίες (2010). Ως ελευθέρα πολίτις... Επιστολές προς την Άννα Μελά-Παπαδοπούλου 1912-1926. Αθήνα: Μίλητος. σελ. 248.

Πηγή

Άννα Μελά Παπαδοπούλου:"Ἄν δέν είχα τήν Ἑλληνική καρδιά τοῦ βιοπαλαιστοῦ νά υποστηρίξη τό ...ἔργον "
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ «ΜΑΝΝΑΣ»

ΤΟΝ Δεκέμβριον τοῦ 1928 συνεπληρώθη ἔτος ἀφ’ ὄτου μᾶς ἔφυγεν ἀπό τήν Ἀμερικήν ἡ ἡρωϊκή «Μάννα του Στρατιώτου». Εἰς τό ἀποχαιρετιστήριόν της γράμμα πρός τούς βιοπαλαιστάς τῆς Ἀμερικῆς πού τήν συνέτρεξαν εἰς τό μεγάλο ἀλτρουϊστικό της ἒργο, ἒλεγε:

«Φεύγω εὐχαριστημένη διότι ἐξετέλεσα τόν προορισμό μου. Ἡρωϊσμός δέν ἢτο νά περάσω τόν ὠκεανό. Ἡρωϊσμός ἢτο νά κατορθώσω ὅ,τι κατώρθωσα μέ βοηθό τόν «’Εθνικό Κήρυκα» καί μόνον τόν Κήρυκα, τόν πιστό μου ὁδηγό, πού θυσιάσθηκε πρός χάριν μου, γεμίζων ἐπί μῆνας στάς στήλας του διά τό Σανατόριον καί μέ ὑλικάς θυσίας του ακόμη. Ἄν δέν είχα τήν Ἑλληνική καρδιά τοῦ βιοπαλαιστοῦ νά υποστηρίξη τό μόνον ἴσως μέχρι σήμερον ἀπαραίτητον ἔργον διά τήν Πατρίδα, καί ἅν δέν εἴχα τόν «’Εθνικόν Κήρυκα» νά μέ ενθαρρύνη μέ τόν αγώνα του, ἥτο ἀδύνατον δι’ ἐμένα νά ἐπιτύχω ὅ,τι ἐπέτυχα. Δεχθῆτε, ἀγαπητοί συμπατριῶται, τά θερμά μου εὐχαριστήρια γεμάτα εὐγνωμοσύνη καί αγάπη. Σᾶς ἀφήνω γειά μἐ πολλή μεγάλη συγκίνησι ἀλλά καί μέ πολλή ἠθική ἱκανοποίησι διότι ὅλοι θελήσατε νά μού δώσητε θάρρος».

Ἡ Μάννα ἔφυγεν, ἀλλ’ ἔμεινεν ἀλησμόνητη ἀπό τούς ἀποδήμους Ἕλληνας. Θρονιάστηκε στής καρδιές των σἄν ἱερό σύμβολο. Στο πέρασμά της οἱ ξενητευμένοι ἔβλεπαν τό σύμβολο τής μακρυνῆς Πατρίδος. Ἄνω τῶν πενῆντα χιλιάδων δολλαρίων προσέφεραν οἱ βιοπαλαισταί μας διά τό Σανατόριον τῶν ἀρρὠστων στρατιωτῶν μας. Ἀλλ’ ἡ ὑλική αὐτή ἐνίσχυσις τοῦ ἔργου δέν ἔχει καί τόσην σημασίαν. 

Τό πέρασμα της «Μάννας» ὑπῆρξεν ἀπείρως γονιμώτερον εἰς ἠθικά ἀποτελέσματα. Μέ τήν παρουσίαν της ἀνά τά Ἑλληνικά κέντρα, μέ τάς δημοσίας ὁμιλίας της, διά τῆς ἐπικοινωνίας της μέ τήν ψυχήν τοῦ βιοπαλαιστοῦ, ἐδημιουργήθη μία νέα ἐθνική ἀτμόσφαιρα εἰς τόν Νέον Κόσμον. Η Άννα Μελά εν ώρα καθήκοντος (από τα δεξιά).

Οἱ συστρατιῶται της –καί εἴναι χιλιάδες οἱ Ἕλληνες ἀγωνισταί τῶν απελευθερωτικών πολέμων- καί ὅλοι οἱ βιοπαλαισταί μας ἐνεθυμήθησαν ἀκόμη μίαν φοράν τά δοξασμένα χρόνια, ἠσθάνθησαν βαθύτερα νοσταλγικούς παλμούς διά τήν Πατρίδα των, ἤλθαν πλησιέστερα πρός τήν ἱεράν γενέτειραν. Καθ’ ὅλον τό εξάμηνον πού ἐνεργεῖτο ὁ ἔρανος διά τήν Στέγην τοῦ ἀρρώστου Στρατιώτου, ὁ «’Εθνικός Κήρυξ» ἐδημοσίευσε ὡραιότατα συγκινητικά γράμματα, μέ τά ὁποῖα οἱ βιοπαλαισταί μας συνώδευον τάς εισφοράς των. 

Οἱ γράφοντες ὡρκίζοντο ὅτι δέν θά λησμονήσουν ποτέ την ὑποχρέωσίν των νά κρατήσουν εἰς τήν θετήν των πατρίδα ἀμόλυντον τήν ἱεράν παρακαταθήκην τῶν πατέρων των καί νά τήν μεταβιβάσουν ἀκεραίαν καί εἰς τάς νέας γενεάς, πιστοί εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν των εἰς τήν γλῶσσαν των, εἰς τά ἐθνικά των. Ἠ νέα τόνωσις τοῦ φρονήματος τοῦ μετανάστου τόν ἔκαμε νά συνεισφέρη ἐντός τοῦ ἰδίου ἔτους ἄλλας ἑβδομήκοντα περίπου χιλιάδας δολλαρίων εἰς τόν ὑπέρ τῶν Κορινθίων ἔρανον, τόν διενεργηθέντα ὑπό τοῦ «’Εθνικοῦ Κήρυκος». 

Από το "ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1929"
Στη φωτογραφία, ότι έχει απομείνει απ΄ το Σανατόριο της "ΜΑΝΝΑΣ"
Πηγή


ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 3924030597114005668

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

SOCIAL

ΤΩΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Widget by:Blogger Tips
Pro Blogger Tricks
Instagram Επισκεφτείτε το προφίλ του EΛΛΗΝΩΝ στο Pinterest.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ EMAIL ΣΟΥ ΚΑΙ KANE CLICK ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΕΓΓΡΑΦΗ".:

Delivered by FeedBurner

ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ VIDEO
Recommended Post Slide Out For Blogger

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΜΑΣ...

Embed Calculator requires a newer version of Adobe Flash Player.

You must have the current version of the adobe flash player to use this online calculator.

item